Plan javnih nabavki za 2017. godinu

1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2017

2. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2017

3. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2017

___________________________________________

OBRAZAC PRAĆENJA REALIZACIJE UGOVORA/OKVIRNOG SPORAZUMA ZA 2017. GODINU

__________________________________________

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Održavanje printera i printerske opreme” broj: 01-01.3-4956-6/17 S.L.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Izrada Glavnog projekta ITS-a (Inteligentni transportni sustav) na dionici Sarajevske zaobilaznice Briješće-Butila” broj: 01-01.3-4387-9/17 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke: “Stručno osposobljavanje grupe za operativno održavanje nadzora i daljinskog upravljanja autoceste” broj: 01-01.3-4533-2/17 PV

Odluka o poništenju postupka za dodjelu ugovora iz Aneksa II dio B: “Redovni periodični ljekarski pregled zaposlenika koji su raspoređeni na radna mjesta s posebnim uslovima rada” broj:01-01.3-4535-3/17 SL

Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke: “Rezervni dijelovi za VW vozila na području Mostara” 01-01.3-5041/17 PV

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke: “Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša” broj: 01-01.3-5121/17 SL

Odluka o poništenju postupka: “Nabavka uređaja za ometanje ulaska životinja na autocestu” broj: 01-01.3-4405-6/17 SL

Odluka i zapisnik o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Prihvat platnih bankovnih kartica na sistemu naplate cestarine” broj: 01-01.3-4496-12/17 MA

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga: „Glavni projekti petlji brze ceste na dijelu Vitez-Nević Polje i priprema projektne dokumentacije neophodne za početak fazne izgradnje brze ceste Lašva-Nević Polje Lot-a 5 (izlaz iz poslovne zone Vitez-petlja Nević Polje) i Lot-a 3 (Selište-ulaz u poslovnu zonu Vitez) broj: 01-01.3-4165-8/17 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima” broj: 01-01.3-4366-65/17 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona „Konsultantske usluge FIDIC savjetnik za projekte građenja“ broj: 01-01.3-2926-13/17 AZ

Odluka o izboru za usluge: “„Fizička zaštita ljudi i imovine, osiguranje i prijevoz novca blindiranim vozilom za potrebe JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“ broj: 01-01.3-3123-20/17 SL

Odluka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda za otvorenii postupak nabavke roba “Nabavka dva UPS uređaja sa ugradnjom, za potrebe Ureda u Sarajevu i Mostaru” broj: 01-01.3-4080-13/17 MA

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke “Vanplanska nabavka antifriza za sistem hlađenja na Centru za održavanje i kontrolu prometa Zenica” broj: 01.01.3-4893/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pružanje usluga „Redovno održavanje specijalno vozilo Dulevo“ broj: 01-01.3-4375-6/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba „Nabavka uredskih i stolica za blagovaonu, samostojećih pepeljara za vanjsku upotrebu, a za potrebe objekata naplate cestarine na autocesti A1“ broj: 01-01.3-4404-6/17 PV

Oduka o izboru i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, u postupku javne nabavke roba putem konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda “Nabavka rezervnih dijelova za Škoda vozila” broj:01-01.3-3492-17/17 MA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, i odluka o izboru za konkurentski zahtjev za dostavu ponuda, za usluge “Iznajmljivanje jednog vozila na period od 12 mjeseci” broj: 01-01.3-4497-8/17 MA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke za nabavku usluga “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj:01-01.3-4468-5/17 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom postupku nabavke usluga “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj: 01-01.3-4468-4/17 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku “Nabavka trajnih Microsoft licenci” broj: 01-01.3-3934-10/17 AZ

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba „Nabavka autoguma za vozila JP Autoceste FBiH“ broj: 01-01.3-4130-19/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za isporuku roba “Nabavka metalnih polica za potrebe arhiviranja dokumentacije” broj: 01-01.3-4374-5/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku roba “Nabavka privremene prometne signalizacije i opreme” broj: 01-01.3-4042-7/17 MA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku za nabavku radova “Učvršćivanje potpornog zida u Tarčinu” broj: 01-01.3-3737-6/17 MA

Odluka o izboru u konkurentskom zahtjevu isporuke roba “Nabavka autoguma za potrebe JP Autoceste FBiH” broj: 01-01.3-4130-9/17 PV

Odluka o poništenju otvorenog postupka javne nabavke za nabavku usluga “Konsultantske usluge za strukturiranje emisije korporativnih obveznica” i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda, broj: 01-01.3-3736-10/17 MA

Odluka o izboru u ponovljenom otvorenom postupku nabavke usluga “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja brze ceste Nević Polje-Jajce” broj: 01-01.3-3122-16/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Usluge nabavke avio karata” broj: 01-01.3-3584-13/17 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurenskom zahtjevu “Tehnički i šestomjesečni pregled službenih vozila” broj: 01-01.3-3841-16/17 PV

Odluka o poništenju postupka u otvorenom postupku “Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1” broj: 01-01.3-4230-72/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnjieg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješetenja “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj 01-01.3-3495-17/17 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni konačne ponude u pregovaračkom postupku s objavom obavješetenja “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-16/17 AK

Zapisnik o pregovorima “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-13/17 AK

Odluka o vanplanskoj nabavci “Nabavka metalnih polica za potrebe arhiviranja dokumentacije broj: 01.01.3-4374/17 PV 

Odluku o poništenju postupka za nabavku u konkurentskom zahtjevu i Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda “Rezervna serverska oprema za IT sisteme” broj: 01-01.3-3929-5/17 PV 

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u konkurentskom postupku “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj: 01-01.3-3620-9/17 AK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurenskom zahtjevu “Održavanje sistema za kontrolu i evidenciju radnog vremena na svim objektima JPAC” broj: 01-01.3-3620-10/17 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Redovno održavanje Škoda vozila” broj: 01-01.3-3493-7/17 MA

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-7/17 AK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Rezervni dijelovi za Škoda vozila” broj: 01-01.3-3492-8/17 MA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku “Nabavka specijalnog vozila za rad na visini (korpa)” broj: 01-01.3-3495-6/17 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u otvorenom postupku javne nabavke “Redovno održavanje Škoda vozila” broj: 01-01.3-3493-6/17 MA

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda u postupku konkuretskog zahtjeva dostavu ponuda za nabavku “Rezervni dijelovi za Škoda vozila” broj: 01-01.3-3492-7/17 MA

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom  postupku “Nabavka kancelarijskog namještaja” broj:  01-01.3-3345-9/17 SL

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke “Izrada glavnog projekta priključaka sa magistralne ceste M17 na koridor Vc Mostar Sjever i Bradina” broj: 01-01.3-31666-10/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Poprikuše-Nemila” broj: 01-01.3-3516-8/17 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konurentskom zahtjevu “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Mostar jug – Buna” broj: 01-01.3-3515-7/17 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Nabavka vatrogasnih vozila sa opremom za gašenje požara i spašavanje u tunelima” broj: 01-01.3-4366-41/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu “Nadzor za rekonstrukciju objekta u Mostaru na adresi Adema Buća br. 20” broj: 01-01.3-3049-7/17 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Lot3: Elektroinstalacije” broj: 01-01.3-2981-22/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Lot2: Mašinske instalacije” broj: 01-01.3-2981-21/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Lot1: Građevinski i VIK radovi” broj: 01-01.3-2981-20/17 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja brze ceste Nević polje – Jajce” broj: 01-01.3-3122-8/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku “Održavanje sistema odvodnje na autocesti A1” broj: 01-01.3-4230-52/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom postupku “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješanja na dionici autoceste Poprkuše – Nemila” broj: 01-01.3-2927-7/17 PV

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom postupku “Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješanja na dionici autoceste Mostar jug – Buna” broj: 01-01.3-2928-7/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cesatrine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.-2212-19/17 AK

Zapisnik o pregledu i ocjeni inicijalne i konačne ponude u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci “Nabavka magnetnih kartica u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.3-2212-18/17 AK

Zapisnik o pregovorima “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01-2212-17/17 AK

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke “Nabavka magnetnih katica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.3-2212-11/17 AK 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nabavka magnetnih kartica koje se koriste u procesu naplate cestarine prema tehničkom dizajnu JP AC FBiH” broj: 01-01.3-2212-8/17 AK 

___________________________________________

Plan javnih nabavki za 2016. godinu 

 

1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

2. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

3. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

4. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2016

__________________________________________

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.1211-11/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.1211-9/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku broj: 01-01.3.-1366-5/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1140-9/16 SK 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1044-9/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1096-9/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.-1064-19/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1138-7/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3.-1288-11/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom postupku broj: 01-01.3.-1285-7/16 SL

Odluka o dodjeli ugovora broj: 01-01.3-2325-3/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5891-22/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1045-13/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1065-23/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2323-8/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2553-5/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00” – LOT 1 broj 01-01-3-829-52/16 AZ

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku za nabavku usluga “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00” – LOT 2 broj 01-01-3-829-53/16 AZ

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke  u otvorenom postupku za nabavku usluga “Kratkoročno kreditno zaduženje kod komercijalnih banaka 30.000.000,00” – LOT 1 broj: 01-01.3-829-55/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvornom sistemu broj: 01-01-3-2318-13/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvornom sistemu broj: 01-01-3-1141-16/16 SK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2316-7/16 SK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1546-15/16 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01-3-2592-7/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01-3-2593-9/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01-3-1064-35/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01-3-2715-17/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-2590-8/16 SK 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-2740-7/16 SK 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2558-11/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2533-12/16 SL

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-1-11-100/16

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-2-11-101/16

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-3-11-102/16

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2389-8/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2328-14/16 LH 

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠETENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-4-11-108/16

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona “Advokatske usluge, LOT 2 – Advokatske usluge iz oblasti privrednog prava” 

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3085-12/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1365-22/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3034-7/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2987-6/16 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2322-11/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3500-13/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3500-15/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3619-8/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3502-8/16 SK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3278-11/16 AZ

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠETENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-5-11-118/16

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona “Usluge zastupanja pred arbitražom” 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj; 01-01.3-2316-17/16 SK

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-4231/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2390-25/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3227-10/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-3302-7/16 SK 

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-4360/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2988-17/16 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-3530-5/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-3530-4/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3612-9/16 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.03-2987-9/16 LH 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-4065/16 SL

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-393/17 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1546-35/16 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3619-15/16 SL

Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-433/17 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3798-7/16 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4211-7/16 PV 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4368/12/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4231-8/16 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4114-10/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-433-9/17 AZ 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku LOT 2 broj: 01-01.3-4229-14/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku LOT 1 broj: 01-01.3-4229-17/16 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4212-6/16 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku Lot1: Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Mostara broj: 01-01.3-4210-12/16 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku Lot2: Redovno održavanje Volkswagen vozila za područje Sarajeva broj: 01-01.3-4210-13/16 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4213-10/16 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-20/16 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-21/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-22/16 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-23/16 AZ

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-24/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-25/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3906-12/16 SL

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-735/17 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4296-11/16 AZ 

Odluka o poništenju u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4296-12/16 AZ 

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-30/16 AZ 

Odluka o otkazivanju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4203-31/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-735-9/17 AZ 

Odluka o poništenju javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4360-14/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-424-8/16 LH

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3747-10/16 LH 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-953/17 AK 

Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01.01.3-980/17 PV

Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-982/17 AZ

Odluka o odobravanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-981/17 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-27-13/17 PV

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavještenja broj: 01-01.3-4233-20/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4232-13/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4367-15/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4036-10/16 AZ

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-1154/17 SL 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske nabavke broj: 01-01.3-1153/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-982/8/17 AZ 

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke broj: 01-01.3-1157/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-980-5/17 PV 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4065-14/16 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4037-41/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4368-22/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 01-01.3-854-8/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci broj: 01-01.3-1157-8/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj: 01-01.3-583-11/17 AK 

DOBROVOLJNO EX ANTE OBAVJEŠTENJE O TRANSPARENTNOSTI 266-0-2-1-11-59/17

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4367-20/16 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3302-27/16 SK

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj:01-01.3-4369-10/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3799-12/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavješetenja o nabavci broj: 01-01.3-1154-9/17 SL

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1545-54/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-393-10/17 AK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4230-19/16 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješetenja broj: 01-01.3-1153-15/17 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4368-35/16 AZ 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-66-14/17 SK

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4366-17/16 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom otvorenom postupku broj: 01-01.3-1141-68/16 SK

___________________________________________

Plan javnih nabavki za 2015. godinu

 

1. Ispravka, dopuna, izmjene Plana nabavki za 2015

2. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

3. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

4. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

5. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

6. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

7. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

8. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

9. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

10. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

11. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

12. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

13. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

14. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

15. Ispravka, dopuna, izmjena Plana nabavki za 2015

______________________________________________

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma 

Obrazac praćenja realizacije ugovora/okvirnog sporazuma za 2016

______________________________________________

Odluka o nabavci dodatnih usluga

Odluka o vanplanskoj nabavci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-215-6-12/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-1-214-6-11/15

Odluka o dodjeli ugovora

Odluka o poništenju

Odluka o poništenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

Odluka o poništenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju

Odluka o poništenju

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku bez objave obavješetenja o nabavci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u ponovljenom otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupak bez objave obavještenja o nabavci

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača br: 01-01.3-2573-9/15

Odluka o pokretanju vanplanske javne nabavke; broj 01-01.3-2065/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1001-15/15

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku: broj 01-01.3-997-9/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-1496-7/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1371-14/15

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke: broj 01-01.3-2164/15

Odluka o vanplanskoj nabavci: broj 01-01.3-239/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1941-11/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1165-5/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-534-34/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-10/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-13/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-18/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-17/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-15/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-14/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-1369-12/15

Odluka o dodjeli ugovora: broj 01-01.3-1370-2/14

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2391-5/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-02-2-11-57/15

Odluka o vanplanskoj nabavci: broj 01-01.3-2573/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-1884-10/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1669-8/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2205-5/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-0-2-3-11-63/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj 01-01.3-905-11/15 AZ

Odluka o poništenju LOT 3

Odluka o poništenju LOT 2

Odluka o poništenju LOT 1

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 266-7-1-461-8-75/15

ISPRAVKA ZA OBAVJEŠTENJE O NABAVCI 266-7-1-462-8-74/15

Obavještenje o nabavci: broj 266-1-1-295-5-73/15

Obavještenje o nabavci: broj 266-7-2-464-3-72/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2618-4/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2617-4/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-0-2-4-11-70/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2164-11/15

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-471-6-78/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-2439-7/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-919-15/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2619-10/15

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku: broj 01-01.3-2587-13/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača: broj 01-01.3-2621-14/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-3279-6/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u kinkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-2161-5/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-3280-11/15 AD

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu: broj 01-01.3-1271-10/15 LH

Odluka o pokretanju postupka vanplanske javne nabavke: broj 01.01.3-3886/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3350-8/15 AZ

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-572-6-93/15 AZ

Odluka o poništenju 01-01.3-6349-47/14 LH

Odluka o dodjeli ugovora 01-01.3-1369-23/15 AZ

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu za nabavku usluga: “Usluge geodetskog snimanja repera na objektima na autocesti A1”

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3886-9/15 AZ 

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-628-6-110/15 

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4041-4/15 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2065-16/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-3790-7/15 AZ

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1777-36/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1777-37/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1726-18/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-714-34/15 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3684-6/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku dodjele ugovora iz Aneksa II. Dio B Zakona broj:01-01.3-3301-10/15 SL

Dobrovoljno ex ante obavješetenje o transparetnosti 266-0-2-5-11-117/15

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-1372-28/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-2484-13/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-4727-6/15 AZ 

Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01-01.3-4779/15

Odluka o izboru drugorangiranog ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-714-36/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3489-15/15 LH

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u konkurentskom zahtjevu za dostavu ponuda broj: 01-01.3-4387-8/15 AZ

Odluka o vanplanskoj nabavci broj: 01-01.3-4861/15 AD

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke broj: 01-01.3-4878/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3038-27/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4767-8/15 AD

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku sa objavom obavještenja o nabavci: 01-01.3-6349-60/14 LH 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3684-14/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3192-16/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4380-6/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-4878-9/15 AZ 

Dobrovoljno ex ante obavještenje o transparentnosti 266-4-2-784-6-149/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4161-12/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-2065-33/15 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4379-7/15 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4014-10/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu za LOT 2 broj: 01-01.3-2065-32/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom konkurentskom zahtjevu za LOT 1 broj: 01-01.3-2065-31/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3488-23/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-3309-17/15 LH

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4919-10/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4918-11/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4918-12/15 SL

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4729-9/15 SL 

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-782-16/15 LH

Odluka o pokretanju vanplanske nabavke broj: 01-01.3-5765/15 LH 

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4385/15 AZ

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4861-9/15 AD

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-920-25/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-4840-21/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u ponovljenom otvorenom postupku broj: 01-01.3-4379-24/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-1271-/15 SL 

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-3764-7/15 AD

Odluka o poništenju postupka nabavke u konkurentskom zahtjevu broj: 01-01.3-4014-16/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5397-8/15 AZ

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5765-15/15 LH

Odluka o poništenju postupka javne nabavke u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-5106/15 AZ 

Odluka o poništenju postupka nabavke u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja broj: 01-01.3-4919-27/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4779-39/15 LH

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u pregovaračkom postupku s objavom obavješenja o nabavci broj: 01-01.3-4730-13/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača broj: 01-01.3-759-8/16 AZ

Odluka o poništenju postupka nabavke u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5891-11/15 SL

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u otvorenom postupku broj: 01-01.3-5765-35/15 LH