Plan poslovanja za 2016. godinu ima za cilj da odredi osnovne strateške ciljeve poslovanja kako bi se realizacijom poslovnih aktivnosti postigli najbolji rezultati u infrastrukturnoj izgradnji, upravljanju i održavanju autocesta i brzih cesta. Njime se definišu osnovne postavke na kojima počiva razvoj i rad JP Autocesta FBiH u narednom periodu.


Plan poslovanja za 2016. godinu

Plan poslovanja za 2015. godinu