Plan poslovanja za 2016. godinu ima za cilj da odredi osnovne strateške ciljeve poslovanja kako bi se realizacijom poslovnih aktivnosti postigli najbolji rezultati u infrastrukturnoj izgradnji, upravljanju i održavanju autocesta i brzih cesta. Njime se definišu osnovne postavke na kojima počiva razvoj i rad JP Autocesta FBiH u narednom periodu.


Plan poslovanja za 2016. godinu

Plan poslovanja za 2015. godinu

Plan poslovanja za 2014. godinu 

Plan poslovanja za 2013. godinu 

Pregled aktivnosti JP Autoceste FBiH d.o.o. mostar za 2012. godinu 

Plan poslovanja za 2011. godinu