JP Autoceste FBiH prva kompanija u BiH koja je dobila certifikat „CIPS“

JP Autoceste FBiH prva je kompanija u BiH i regiji, a iz oblasti cestogradnje prva u svijetu koja je svoje poslovanje uskladila sa zahtjevima međunarodnog standarda za nabavku ovlaštenog instituta za nabavku i snabdijevanje – Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS). Standardi CIPS-a znače potvrdu najvišeg stepena profesionalnosti u nabavkama. Dobivanjem CIPS-ovog certifikata preduzeće potvrđuje i osnažuje ugled kako u zemlji tako i u inostranstvu. Sve to vodi unapređenju poslovanja kroz kvalitetnije kontakte preduzeća na međunarodnoj sceni.

Certifikat CIPS-a je još jedan dokaz kvalitetnog i profesionalnog poslovanja i sistema vrijednosti na kojima svoj rad temelji JP Autoceste FBiH.

CIPS certifikacija će pomoći JP Autoceste FBiH da poboljša operativnu, tehničku, komercijalnu i finansijsku efikasnost, kao i izgradnju integrisane korporativne strukture i identiteta koji uključuju naše usluge izgradnje autoceste.

Procedura provjere dostizanja standarda, kao i dodjelu certifikata proveo je ovlašteni instituta za nabavku i snabdijevanje Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS) iz Londona. Certifikat je uručio generalni direktor CIPS-a za kontinentalnu Evropu Will Beattie.

Godinu dana je trajala procedura dobivanja certifikata. Oblasti koje je obuhvatilo certificiranje su: vodstvo i organizacija, strategija i politike, ljudski resursi, proces i sistem te mjerenje performansi.

 JP Autoceste FBiH je bilo u obavezi, u skladu sa ugovorom o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) za finansiranje izgradnje dionica autoceste na Koridoru Vc Buna -Počitelj i Donja Gračanica – tunela Zenica, da stekne certifikat za nabavku od strane ovlaštenog instituta za nabavku i snabdijevanje – Chartered Institute of Procurement and Supply (CIPS).

 U sklopu paketa mjera koje se koriste za promovisanje najbolje prakse u svijetu iz oblasti nabavki, EBRD je identifikovala profesionalnu certifikaciju nabavki kao korisno sredstvo za omogućavanje svojim klijentima da odrede trenutni status svojih postupaka nabavke, prakse i osoblja i da identifikuju korake koji se mogu preduzeti da bi se poboljšala efikasnost nabavke zasnovana na najboljoj globalnoj praksi.

  • Politika kvalitete i zaštite okoliša JP Autoceste FBiH temelji se na savremenim tržišno orijentisanim principima, s ciljem zadovoljavanja izraženih potreba za transportom ljudi i roba na siguran, brz i pouzdan način. Izgradnja, upravljanje i održavanje savremene cestovne infrastrukture poštujući najviše zahtjeve zaštite okoliša, kao misija preduzeća, nalazi se u osnovi dosadašnjeg i budućeg uspjeha JP Autoceste FBiH.

Svjesni svoje pozicije jednih od najvećih privrednika u BiH, odlučni smo u namjeri istodobnog ostvarenja daljeg ekonomskog razvoja i odgovorne i učinkovite zaštite okoliša, za koje smatramo da su neraskidivo povezani.

Postati dijelom savremene cestovne infrastrukture na širem području, čime bi omogućili dugoročan i stabilan rast korištenja naših usluga, vizija je preduzeća. Kvalitetna izgradnja autocesta i brzih cesta, zaštita okoliša, kao i održavanje i upravljanjen istim, proizvod su potreba da se ispravno i adekvatno odgovori na postavljene zahtjeve korisnika usluga JP Autoceste FBiH. Upravljanje kvalitetom i zaštitom okoliša je postao prepoznatljivi znak preduzeća koje u svojem poslovanju posebnu pažnju posvećuje kvaliteti svojih proizvoda i/ili usluga, koji u svom poslovanju koristi najsavremenije poslovne trendove u svijetu.

Posebnu pozornost posvećujemo:

  • Preferiranju odabira izvođača (dobavljača) radova koji su ekološki osviješteni pridržavajući se svih propisa i procedura zaštite okoliša,
  • Kontroli proizvoda (usluga) čime jamčimo ispunjenje ugovornih i zakonskih obaveza,
  • Nadzoru ključnik kompetencija radnika i poslovodstva po pitanju upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša,

Praćenju procesa rada i integriranog sistema upravljanja kvalitetom i okolišem (IMS) kako bi se osigurala što veća efikasnost i unapređenje poslovanja kao i očuvanje prirodnih resursa i energije kroz njihovo racionalno korištenje.

Za zadovoljenje potreba korisnika naših usluga i kontinuirano poboljšanje procesa, rukovodstvo JP Autoceste FBiH je oprijedeljeno da konstantno radi na usavršavanju i edukovanju kadrova kako bi postigli izvrsnost u ispunjenju svih potreba i zahtjeva korisnika usluga.

Dugoročno zadovoljstvo korisnika naših usluga bit će ostvareno sa motom:

Gradimo da spajamo!

Dokumenti:

CIPS Corporate Certifikat Primary Award

Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 9001:2015 

Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 14001:2015