Politika kvalitete i zaštite okoliša JP Autoceste FBiH temelji se na savremenim tržišno orijentisanim principima, s ciljem zadovoljavanja izraženih potreba za transportom ljudi i roba na siguran, brz i pouzdan način. Izgradnja, upravljanje i održavanje savremene cestovne infrastrukture poštujući najviše zahtjeve zaštite okoliša, kao misija preduzeća, nalazi se u osnovi dosadašnjeg i budućeg uspjeha JP Autoceste FBiH.

Svjesni svoje pozicije jednih od najvećih privrednika u BiH, odlučni smo u namjeri istodobnog ostvarenja daljeg ekonomskog razvoja i odgovorne i učinkovite zaštite okoliša, za koje smatramo da su neraskidivo povezani.

Postati dijelom savremene cestovne infrastrukture na širem području, čime bi omogućili dugoročan i stabilan rast korištenja naših usluga, vizija je preduzeća. Kvalitetna izgradnja autocesta i brzih cesta, zaštita okoliša, kao i održavanje i upravljanjen istim, proizvod su potreba da se ispravno i adekvatno odgovori na postavljene zahtjeve korisnika usluga JP Autoceste FBiH. Upravljanje kvalitetom i zaštitom okoliša je postao prepoznatljivi znak preduzeća koje u svojem poslovanju posebnu pažnju posvećuje kvaliteti svojih proizvoda i/ili usluga, koji u svom poslovanju koristi najsavremenije poslovne trendove u svijetu.

Posebnu pozornost posvećujemo:

  • Preferiranju odabira izvođača (dobavljača) radova koji su ekološki osviješteni pridržavajući se svih propisa i procedura zaštite okoliša,
  • Kontroli proizvoda (usluga) čime jamčimo ispunjenje ugovornih i zakonskih obaveza,
  • Nadzoru ključnik kompetencija radnika i poslovodstva po pitanju upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša,

Praćenju procesa rada i integriranog sistema upravljanja kvalitetom i okolišem (IMS) kako bi se osigurala što veća efikasnost i unapređenje poslovanja kao i očuvanje prirodnih resursa i energije kroz njihovo racionalno korištenje.

Za zadovoljenje potreba korisnika naših usluga i kontinuirano poboljšanje procesa, rukovodstvo JP Autoceste FBiH je oprijedeljeno da konstantno radi na usavršavanju i edukovanju kadrova kako bi postigli izvrsnost u ispunjenju svih potreba i zahtjeva korisnika usluga.

Dugoročno zadovoljstvo korisnika naših usluga bit će ostvareno sa motom:

Gradimo da spajamo!

Dokumenti:

Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 9001:2008 

Certifikat za sistem upravljanja prema ISO 14001:2004