Posjeta profesora Sveučilišta iz Splita i Univerziteta u Zenici

Pored redovnih, nama dragih, posjeta studenata ovog puta bili smo u prilici ugostiti profesore Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta iz Splita i Univerziteta u Zenici.

Uvaženi profesori iskazali su želju da tokom svog boravka u Zenici posjete poddionicu Klopče – Donja Gračanica na Koridoru 5c, a poseban fokus interesovanja bio je na vijadukt Babina rijeka.

U toku obilaska imali su priliku vidjeti dinamiku radova na gradilištu koje karakterišu izuzetno složeni geološki uslovi i na licu mjesta nadopuniti svoja teoretska znanja sa primjerima iz prakse.

U posjeti je učestvovalo 12 profesora i nastavnog osoblja Univerziteta u Zenici i Sveučilišta u Splitu.

Press JP Autoceste FBiH