Posjeta studenata Rudarsko geološko građevinskog fakulteta iz Tuzle poddionici Klopče- tunel Pečuj (Donja Gračanica)

Nastavljajući dosadašnju praksu pomoći u obrazovanju budućih stručnjaka, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar organizovalo je posjetu studenata Rudarsko-geološko-građevinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli poddionici Klopče – tunel Pečuj (Donja Gračanica). U posjeti je učestvovalo 50 studenata četvrte godine I i II ciklusa studijskog programa Građavinarstvo, kao i njihovi profesori.

U toku obilaska studenti i profesori su imali priliku vidjeti dinamiku radova na gradilištu koje karakterišu izuzetno složeni geološki uslovi.

Na dužini od blizu šest kilometara ove poddionice grade se četiri vijadukta i dva tunela.

Ova posjeta je jednako značajna i za predavače, koji su u stanju da nadopune svoja teoretska znanja, a studenti da se na licu mjesta upoznaju sa realnim uslovima izgradnje takvih objekata.

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. 

 

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.