Predstavnički dom BiH odlučio: Usvojen Zakon o akcizama u BiH

Na 54. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, o hitnom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u BiH, čiji je predlagač Dom naroda PSBiH.

Usvojen je zaključak u kojem stoji da će se sredstva koja budu osigurana usvajanjem Zakona o akcizama koristiti za istovremenu i ravnomjernu izgradnju puteva od juga do sjevera, kao i od istoka do zapada zemlje.

U usvojenom zaključku dalje se navodi da posebnu odgovornost za provođenje ovog zaključka imaju Vijeće ministara BiH i PSBiH.

Ključna izmjena modifikovanog zakona o akcizama se odnosi na činjenicu da se ne povećavaju akcize, osim na biogoriva i biotečnosti, nego se za 0,15 KM povećavaju cestarine.

Ovaj set zakona predviđa formiranje posebnog računa na kojem će se prikupljati sredstva od akciza i da će biti transparentno utrošena isključivo za izgradnju autocesta i za izgradnju i rekonstrukciju svih drugih vrsta puteva.