• Usluge projektovanja koje se finansiraju iz vlastitih sredstava
Naziv investicije
Finansiranje vlastitim sredstvima
1
Izrada Idejnog projekta i  Studije izvodljivosti brze ceste Nević Polje – Jajce – nastavak aktivnostiB6:B17B19B6:B12B6:B16B6:B18B6:B17
2. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Nević Polje – Jajce – nastavak aktivnosti
3. Generalni projekat i pre-fizibiliti studija brze ceste  Mostar – Široki Brijeg – granica HR  – nastavak aktivnosti
4. Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević polje u području poslovnih zona
5. Revizija Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević polje u području poslovnih zona
6. Izrada Idejnog projekta i pre-fizibiliti studije modernizacije postojeće saobraćajnice i podizanja do nivoa brze ceste granica Hrvatske – Bihać – Ključ 125 km
7. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja modernizacije postojeće saobraćajnice do nivoa brze ceste  granica Hrvatske – Bihać – Ključ
8. Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Bihać – Cazin – V Kladuša 47 km
9. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Bihać – Cazin – V Kladuša 47 km
10. Izrada idejnog projekta i studija za dobivanje urbanističke saglasnosti za dionicu autoceste Mostar jug – Buna – nastavak aktivnosti
11. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Mostar jug – Buna – nastavak aktivnosti
12. Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Poprikuše – Nemila – nastavak aktivnosti
13. Glavni projekat petlji Nević Polje, Vitez zapad i Vitez istok i Korekcija prilagodba postojećeg projekta Nević Polje – Vitez
14. Izrada glavnog projekta privremenog priključka na M17 na izlazu iz tunela Ivan i glavnog projekta petlje Mostar sjever sa priključkom na M17 – Mostar sjeverna obilaznica
15. Revizija glavnog projekta privremenog priključka na M17 na izlazu iz tunela Ivan i glavnog projekta petlje Mostar sjever sa priključkom na M17 – Mostar sjeverna obilaznica
16. Idejni projekat (Fazna izrada)  i fizibiliti studija brze ceste  Mostar – Široki Brijeg – granica HR
17. Ostali projekti, studije, planovi, kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti
Sufinansiranje po Zaključku Vlade Vb: 1239/17
18. Glavni projekat (Fazna izrada) brze ceste  Mostar – Široki Brijeg – granica HR: dionica M17 – Polog (14,5 km) – (Zaključak Vlade)
19. Izrada Idejnog projekta BC Prača – Goražde
20. Izrada Glavnog projekta brze ceste  Prača – Goražde (dio saobraćajnice) (Zaključak Vlade)
21. Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G21 i G23, tunel Hranjen (Zaključak Vlade)
22. Izvođenje geotehničkih istražnih radova i izrada geotehničke misije G21 i G23, poddionica: Tuzla-Lukavac (Zaključak Vlade)
23. Strukturiranje projekta dionice autoceste Tuzla – Žepče (Zaključak Vlade)
  • Usluge projektovanja autoceste na Koridoru Vc, a koje bi se trebale finansirati iz IPA fondova ili iz sredstava WBIF-a

Krajem 2017. godine je, kroz Investicijski okvir za Zapadni Balkan (WBIF) – 18. runda, dostavljena aplikacija za tehničku pomoć za:

  • Ažuriranje postojećeg glavnog projekta autoceste Ivan – Ovčari;
  • Izradu glavnog projekta autoceste Ovčari – tunel Prenj

Ukoliko aplikacije budu odobrene od strane (EC) Evropske Komisije, realizacija ovih ugovora bi trebala otpočeti najranije polovinom 2018. godine.

  • Usluge projektovanja koje bi se trebale finansirati iz sredstava Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Planersko studijska dokumentacija za Jadransko jonsku autocestu (Počitelj (spoj na Koridor Vc) – Neum – Trebinje – granica Republike Crne Gore).