Usluge projektovanja koje se finansiraju iz vlastitih sredstava

R.br. Naziv investicije
1 Izrada Idejnog projekta i  Studije izvodljivosti brze ceste Nević Polje – Jajce
2 Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Nević Polje – Jajce
3 Korekcija postojećeg glavnog projekta brze ceste Lašva – Nević polje u području poslovnih zona
4 Generalni projekat i pre-fizibiliti studija brze ceste  Mostar – Široki Brijeg – granica HR
5 Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Mostar – Široki Brijeg – granica HR
6 Izrada Idejnog projekta i pre-fizibiliti studije modernizacije postojeće saobraćajnice i podizanja do nivoa brze ceste granica Hrvatske – Bihać – Ključ
7 Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja modernizacije postojeće saobraćajnice do nivoa brze ceste  granica Hrvatske – Bihać – Ključ
8 Izrada Idejnog projekta i Studije izvodljivosti za dionicu brze ceste Ripač – Bihać – Cazin-V.Kladuša
9 Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici brze ceste Ripač – Bihać – Cazin-V.Klauša
10 Izrada idejnog projekta i studija za dobivanje urbanističke saglasnosti za dionicu autoceste Poprikuše – Nemila
11 Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Poprikuše – Nemila
12 Izrada idejnog projekta i studija za dobivanje urbanističke saglasnosti za dionicu autoceste Mostar jug – Buna
13 Stručno savjetovanje za odabir tehničkih rješenja na dionici autoceste Mostar jug – Buna
14 Konsultantske usluge – transakcijski savjetnik za projekte koncesije ili FDB ugovora
15 Ostali projekti, studije, planovi, kao i elaborati za potrebe pribavljanja potrebnih saglasnosti

Usluge projektovanja autoceste na Koridoru Vc, a koje bi se trebale finansirati iz IPA fondova

Izrada glavnog projekta autoceste Nemila – Donja Gračanica L= 16 – sredstva iz IPA 2011;
Revizija projektne dokumentacije autoceste Nemila – Donja Gračanica L= 16 – sredstva iz IPA 2011.

Usluge projektovanja koje bi se trebale finansirati iz sredstava Ministarstva komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine

Planersko studijska dokumentacija za Jadransko jonsku autocestu (Počitelj – Neum – Trebinje – granica Republike Crne Gore)