Vožnja autocestom je sigurnija, brža i udobnija od vožnje ostalim cestama ali se po nekim osobitostima razlikuje od vožnje drugim cestama. Propisima je utvrđeno kako voziti, no postoje neka pravila, ponašanja i sigurnosne navike koje se moraju usvojiti kako biste sigurno vozili autocestom.

 • Autocesta je javna cesta posebno izgrađena i namijenjena isključivo za saobraćaj motornih vozila, koja je kao autocesta označena propisanim saobraćajnim znakom. Ima dvije fizički odvojene kolovozne trake za saobraćaj iz suprotnih smjerova, sa po najmanje dvije saobraćajne trake i trakom za prinudno zaustavljanje vozila, bez ukrštanja s poprečnim putevima i željezničkim ili tramvajskim prugama u istom nivou i u čiji saobraćaj može da se uključi, odnosno isključi samo određenim i posebno izgrađenim priključnim javnim cestama na odgovarajuću kolovoznu traku autoceste.
 • Autocestom se ne smiju kretati pješaci, zaprežna vozila, bicikli i životinje, pomoćna pješačka sredstva, kao ni bilo koja vozila koja ne mogu razviti brzinu kretanja veću od 40 km/h.
 • Na autocesti vozač se ne smije kretati vozilom brzinom većom od 130 km/h, odnosno brzinom koja je određena postavljenim saobraćajnim znakom.
 • Na autocesti vozač ne smije zaustavljati ni parkirati vozilo. Ukoliko želi prekinuti vožnju, to može učiniti samo na odmaralištima, prostorima benzinskih pumpi ili površinama izvan kolovoza koje su kao odmarališta ili parkirališta za to posebno uređene i obilježene.
 • Vozač koji je zbog kvara, neispravnosti na vozilu ili iz nekog drugog razloga prisiljen da zaustavi vozilo na kolniku autoceste, dužan ga je zaustaviti na posebnoj traci za zaustavljanje vozila u nuždi – po mogućnosti što više desno, kako ne bi otvarajući vrata ometao vozila koja voze po desnoj traci.
 • Na autocesti vozač ne smije polukružno okretati vozilo niti se kretati vozilom unazad.
 • Na autocestu se ne smije uključiti motorno vozilo koje vuče drugo vozilo, a koje se zbog neispravnosti ili nedostataka pojedinih dijelova ne može samo kretati. Iznimno, vuča vozila dopuštena je autocestom ako je razlog za vuču nastao za vrijeme kretanja vozila po autocesti, ali samo krajnjom desnom saobraćajnom trakom do prve priključne ceste kojom se vučeno vozilo može isključiti iz saobraćaja na autocesti.
 • Autocestom se vozila moraju kretati krajnjom desnom saobraćajnom trakom, osim ako ona nije zakrčena vozilima u koloni. Lijeva traka isključivo služi za preticanje.
 • Na autocesti vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja), preticati zaustavnom trakom, kretati se na način da ne drži potreban razmak, požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih i zvučnih znakova ili na drugi način, niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom ugrožava ili dovodi u opasnost druge sudionike u saobraćaju.
 • Vozač koji se vozilom uključuje u saobraćaj na autocesti, dužan je koristiti se posebnom trakom za ubrzavanje, uz prethodnu provjeru da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike u saobraćaju, vodeći pritom računa o položaju vozila te o smjeru i brzini kretanja.
 • Vozač koji se vozilom isključuje iz saobraćaja na autocesti dužan je svojim vozilom pravodobno zauzeti položaj na krajnjoj desnoj saobraćajnoj traci i što prije preći na posebnu traku za usporavanje.