SERVISNA INFORMACIJA ZA KORISNIKE AUTOCESTE A1

Poštovani korisnici,

Obavještavamo vas da su sve dionice na autocesti A1 prohodne i da se sistem naplate cestarine odvija bez smetnji.

Zaposlenici na naplatnim mjestima koji ostvaruju direktan kontakt sa korisnicima pridržavaju se preporučenih mjera sigurnosti izdatih od strane Zavoda za javno zdravstvo FBiH u vezi s aktuelnom epidemiološkom situacijom.

Elektronska naplata cestarine funkcioniše bez smetnji. Kupovinu, dopunu, promjenu na ACC TAG uređaju ili zamjenu neispravnog uređaja možete izvšiti na svim naplatnim mjestima, svaki dan od 00:00 do 24:00 sata.

Pitanja u vezi s ACC uslugom možete slati putem maila: acc@jpautoceste.ba ili help.desk@jpautoceste.ba.

Izdavanja Rješenja za besplatno korištenje autoceste se odvijaju nesmetano. Pitanja u vezi oslobađanja od plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH možete zatražiti na brojeve telefona: +387 36 512 340 i +387 32 460 012.

Za sva pitanja na raspolaganju je Besplatni INFO 080 02 03 06 i Help desk : +387 36 281385,  +387 36 281384 svaki dan od 00:00 do 24:00 sata.

Reklamacije korisnika naplate cestarine možete poslati malom na: reklamacije.cestarina@jpautoceste.ba ili poštom na adresu Hamdije Kreševljakovića 19, Sarajevo – sa naznakom “ Za službu kontrole naplate cestarine”.

Pratite preporuke nadležnih službi, vozite odgovorno i brinite o svom zdravlju.

 

Press JP Autoceste FBiH