Za ozvučenje tunela koristi se sistem ozvučenja javnih prostora, koji se sastoji od:

  • razglasne centrale i upravljačkog terminala u COKP-u,
  • tunelske razglasne podcentrale,
  • zvučnih stupova i samostalne zvučne trube, raspoređenih po tunelu,
  • niskonaponskog kabelskog razvoda za napajanje zvučnika.

Upravljanje sistemom je iz kontrolnog centra u COKP-a, gdje se nalaze i centar video sistema, te komandni pult SOS sistema, pa dežurni operater, koji ima kompletan uvid u zbivanja u tunelu, može intervenirati u slučaju potrebe.