Sistem za mjerenje visine vozila je montiran na produžetak portala prije proširenja platoa ispred tunela ili na samom ulasku na autocestu. Ugrađeni detektori za detekciju previsokog vozila su bazirani na aktivnoj infracrvenoj tehnologiji. Sistem je povezan na softverski modul koji će zabraniti ulazak previskog vozila ili u tunel ili na samu autocestu.

U slučaju detektiranja visine vozila veće od dozvoljene sistem automatski aktivira preko zadatih algoritama opremu za preusmjerenje kretanja vozila.