Stručni tekstovi uposlenika JP Autoceste FBiH objavljeni u posljednjem broju TEC-a

 

U posljednjem broju časopisa TEC – Traffic engineering & Communication koji već četiri godine izdaje Udruženje inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini objavljena su dva naučno-stručna rada uposlenika JP Autoceste FBiH.

Tema prvog naučno-stručnog rada je „Zaštita okoliša na autocesti“, autora Marina Jelčića, Zlatka Demirovskog, Esada Jalovčića i Muamera Suljevića. Rad je imao za cilj pokazati da je zaštita okoliša bitan element u svim fazama životnog ciklusa autoceste. Autori navode i da pored zakonske regulative, zahtjevi finansijera (EIB, EBRD, WB i dr.) dodatno pooštravaju kriterije za zaštitu životne sredine na autocesti na Koridoru Vc što je na kraju i verifikovano kroz uvođenje standarda ISO 14 1001. Najvažnije je postići ravnotežu odnosa između prednosti koje razvitku društva pruža saobraćaj i autocesta i nepovoljni ekološki utjecaji. Autocesta na Koridoru Vc jeste ekonomski opravdan projekt, što je dokazano Studijom opravdanosti.

Ovaj rad demonstrira i da je uz pravilan monitoring autocesta projekt koji je okolinski prihvatljiv, te da neće u znatnoj mjeri ugroziti okoliš. Razlog više koji opravdava autocestu jeste taj da je ona svojim većim dijelom izgrađena preko postojeće magistralne ceste koja ima neuporedivo manje elemenata koji je izdvajaju kao okolinski prihvatljiv projekt.

Drugi naučno-stručni rad pod naslovom „Praktičnija primjena Zakona o autocesti na Koridoru Vc nego primjena Zakona o zaštiti okoliša“, autora Adema Zolja, Adnana Alikadića i Dženite Suljović diskutira i razmatra koncept prednosti Zakona o autocesti na Koridoru Vc u odnosu na primjenu Zakona o zaštiti okoliša pri izdavanju okolinske dozvole za izgradnju autoceste na Koridoru Vc.

Autori na bazi empirijske analize oba zakona izdvajaju da za razliku od postupka izdavanja okolinske dozvole propisanog Zakonom o zaštiti okoliša, Zakon o autocesti na Koridoru Vc, propisuje da se na temelju Studije o utjecaju na okoliš, uporedo sa izradom glavnog projekta dionice autoceste izrađuje elaborat mjera ublažavanja utjecaja izgradnje autoceste, te navode da u cilju olakšavanja izdavanja potrebne dokumentacije za izgradnju autoceste, neophodno bi bilo izmijeniti član 68. Zakona o zaštiti okoliša.

 

Cijeli broj je dostupan u pdf izdanju na ovom linku.

 

Press služba JP Autoceste FBiH