Radovi druge faze se izvode od 16.03.2017. godine, a najznačajniji su oni na kolovoznoj konstrukciji, saobraćajno-tehničkoj opremi i završni radovi.

Izvođač radova je konzorcij Strabag AG & Euro-Asfalt d.o.o. Rok za završetak poddionice je 8 mjeseci.

Dionica je duga 11 kilometara.

Na dionici se od značajnijih objekata nalaze granični prijelaz, dvije petlje, dvostrano odmorište, čeono naplatno mjesto, te niza mostovskih konstrukcija i pristupnih puteva.

Ukupan procenat izvršenih ugovorenih radova je 53,18 %.

Početak dionice se nalazi odmah iza budućeg međudržavnog mosta Svilaj kojim se premoštava rijeka Sava, a završava se na petlji Odžak koja se nalazi sjeverno od grada Odžaka. Most preko rijeke Save ujedno je i spojno mjesto između autoceste koja prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku.

Radovi prve faze su završeni 30.06.2015. godine nakon čega je obavljen tehnički prijem završenih objekta, te potom ishodovana upotrebna dozvola.

Prvu fazu činili su kompletni nasipi na glavnoj trasi, petljama i odmorištu, mostovske konstrukcije, vanjska odvodnja, zaštitne ograde te pomoćne i pristupne ceste.