Adnan Terzić
E-mail: t.adnan@jpautoceste.ba

Rođen je 1960. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Od 1995. do 1996. bio je predsjednik Izvršnog odbora Općine Travnik. Godine 1996. imenovan je za guvernera-viceguvernera Srednjobosanskog kantona i na toj funkciji ostaje do 2001. Od 2003. do 2007. bio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH, a poslije toga potpredsjednik Koncerna Agram. Od 2012. godine bio je direktor sarajevske firme GP Put. U novembru 2016. Vlada FBiH ga je imenovala za v.d. direktora JP Autoceste FBiH.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Adnana Terzića 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za direktora Društva.

Adisa Kadić
E-mail: k.adisa@jpautoceste.ba

Rođena je 1980. u Doboju. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Sedam godina i sedam mjeseci provela na mjestu stručnog suradnika za krivični postupak u Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć Zenica. U JP Autoceste FBiH obnaša funkciju v.d. izvršnog direktora za Opće, pravne i kadrovske poslove u periodu od 2015. do 2016. godine. Od 2016. do 2018. godine nalazi se na mjestu šefa službe Općih i kadrovskih poslova JP Autoceste FBiH.

Nadzorni odbor JP Autoceste imenovao je Adisu Kadić 15.11.2018. za v.d. izvršnog direktora za Opće, kadrovske i pravne poslove Društva.

Ivica Ćurić
E-mali: c.ivica@jpautoceste.ba

Rođen je 1962. u Žepču. Diplomirao na ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1982. do 1992. radio na ekonomsko-komercijalnim poslovima u obiteljskom obrtu. U periodu od 1992. do 2012. direktor poduzeća NBI Ćurić. Od 2012. do 2015. ministar u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. U JP Autoceste FBiH od 2015. obnaša funkciju v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Ivicu Ćurića 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove Društva.

Marin Jelčić
E-mail: j.marin@jpautoceste.ba

Rođen je 1976. u Mostaru. Diplomirao na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Od 2003. radi u Hercegovina osiguranju d.d. Mostar kao voditelj odjela procjene šteta, a 2008. prelazi u Croatia osiguranje d.d. Ljubuški gdje vodi poslove voditelja stanice za tehnički pregled vozila. Od 2009. radi kao stalni sudski vještak prometne struke. Funkciju v.d. izvršnog direktora za projektovanje i građenje u JP Autoceste FBiH obnašao u razdoblju od 2015. do 2016. kada preuzima funkciju v.d. izvršnog direktora za upravljanje i održavanje.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Marina Jelčića 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za izvršnog direktora za upravljanje i održavanje Društva.

Jasmin Bučo

Rođen je 1979. godine u Čajniču. Građevinski fakultet završio u Lyonu, a magistrirao geotehničko inženjerstvo u Edinburgu. Doktorirao je 2007. na INSA Lyon u Francuskoj. Radio u grupaciji Bouygues Construction te kao građevinski ekspert za infrastrukturu u kompaniji RTE EDF u Francuskoj. Od 2008. u Federalnom ministarstvu prostornog uređenja radi kao savjetnik za izradu zakonskog okvira tehničke regulative za infrastrukturne građevine od značaja za FBiH. U JP Autoceste FBiH od 2011. obnaša dužnost izvršnog direktora za projektiranje i građenje.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Jasmina Buču 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za Izvršnog direktora za rojektiranje i građenje Društva.