Adnan Terzić

E-mail: t.adnan@jpautoceste.ba

Rođen je 1960. godine u Zagrebu. Diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Sarajevu. Od 1995. do 1996. bio je predsjednik Izvršnog odbora Općine Travnik. Godine 1996. imenovan je za guvernera-viceguvernera Srednjobosanskog kantona i na toj funkciji ostaje do 2001. Od 2003. do 2007. bio je predsjedavajući Vijeća ministara BiH, a poslije toga potpredsjednik Koncerna Agram. Od 2012. godine bio je direktor sarajevske firme GP Put. U novembru 2016. Vlada FBiH ga je imenovala za v.d. direktora JP Autoceste FBiH.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Adnana Terzića 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za direktora Društva.

 

Adisa Kadić

E-mail: k.adisa@jpautoceste.ba

Rođena je 1980. u Doboju. Diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Sedam godina i sedam mjeseci provela na mjestu stručnog suradnika za krivični postupak u Kantonalnom zavodu za pravnu pomoć Zenica. U JP Autoceste FBiH obnaša funkciju v.d. izvršnog direktora za Opće, pravne i kadrovske poslove u periodu od 2015. do 2016. godine. Od 2016. do 2018. godine nalazi se na mjestu šefa službe Općih i kadrovskih poslova JP Autoceste FBiH.

Nadzorni odbor JP Autoceste imenovao je Adisu Kadić 15.11.2018. za v.d. izvršnog direktora za Opće, kadrovske i pravne poslove Društva.

 

Ivica Ćurić

E-mali: c.ivica@jpautoceste.ba

Rođen je 1962. u Žepču. Diplomirao na ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Od 1982. do 1992. radio na ekonomsko-komercijalnim poslovima u obiteljskom obrtu. U periodu od 1992. do 2012. direktor poduzeća NBI Ćurić. Od 2012. do 2015. ministar u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. U JP Autoceste FBiH od 2015. obnaša funkciju v.d. izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Ivicu Ćurića 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za izvršnog direktora za ekonomsko-finansijske poslove Društva.

 

Marin Jelčić

E-mail: j.marin@jpautoceste.ba

Rođen je 1976. u Mostaru. Diplomirao na Fakultetu prometnih znanosti u Zagrebu. Od 2003. radi u Hercegovina osiguranju d.d. Mostar kao voditelj odjela procjene šteta, a 2008. prelazi u Croatia osiguranje d.d. Ljubuški gdje vodi poslove voditelja stanice za tehnički pregled vozila. Od 2009. radi kao stalni sudski vještak prometne struke. Funkciju v.d. izvršnog direktora za projektovanje i građenje u JP Autoceste FBiH obnašao u razdoblju od 2015. do 2016. kada preuzima funkciju v.d. izvršnog direktora za upravljanje i održavanje.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Marina Jelčića 25. maja 2017. na puni mandat u trajanju od naredne četiri godine za izvršnog direktora za upravljanje i održavanje Društva.

 

Adem Zolj

E-mail: z.adem@jpautoceste.ba

Rođen je 1964. godine u Nevesinju. Diplomirao, a kasnije i magistrirao na Saobraćajnom fakultetu u Sarajevu. Radio je kao šef Službe za komunalne poslove u Općini Novo Sarajevo, a u periodu od 1999. do 2015. obnašao je funkciju direktora u Direkciji za puteve pri Ministarstvu saobraćaja. Od 2016. radio u JP Autoceste FBiH kao v.d. izvršni direktor Sektora upravljanja i održavanja, a nakon toga je bio izvršni direktor Sektora za opće, kadrovske i pravne poslove. Od aprila do decembra 2018. vršio funkciju premijera Kantona Sarajevo.

Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao je Adema Zolja za v.d. izvršnog direktora Projektiranja i građenja JP Autoceste FBiH na mandat od godinu dana.