Usvojen Ugovor o pristupanju BiH Transportnoj zajednici: benefit za nastavak izgradnje Koridora Vc

 

Vijeća ministara BiH usvojilo je Ugovor o pristupanju BiH Transportnoj zajednici i na taj način bit će odblokirana sredstva za četiri odobrena projekta našoj zemlji na konferenciji u Trstu.

Podsjećamo, u junu su BiH odobrena četiri projekta, a u pitanju su tri na Koridoru Vc u području Zenice i mediteranski koridor kod Rudanke te rekonstrukcija luke Brčko, a njihova vrijednost je 241,6 miliona eura. Od tog iznosa Bruxelles će BiH pokloniti 46,1 milion eura.

Najvrjednija investicija je od ovih projekata je izgradnja tunela Zenica na dionici Ponirak – Vraca na Koridoru Vc. Ukupna vrijednost izgradnje ovog tunela je 84 miliona eura. Od tog iznosa će EU osigurati 16 miliona eura bespovratnih grant sredstava, a ostalo će se osigurati putem kreditnih sredstava MFI-a.

Tunel Zenica će spadati među najduže objekte ove vrste na cijelom Koridoru Vc, sa dužinom od oko 2,4 kilometra. Poređenja radi, tunel 1. mart kod Zenice je dug 2,9 kilometara, a tunel 25. novembar kod Tarčina 2,8 kilometara.

Drugi projekat za koji su odobrena bespovratna sredstva je dionica Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica na Koridoru Vc. Njena vrijednost izgradnje je 67 miliona eura. Od tog iznosa će EU osigurati 12 miliona eura bespovratnih grant sredstava, a ostalo će biti osigurano putem kreditnih sredstava MFI- a.

Dionica Donja Gračanica – Zenica sjever – tunel Zenica je duga četiri kilometra i među zahtjevnijim je dionicama za gradnju. Na njoj će biti izgrađeno nekoliko objekata – dva tunela, (350 m i 422 m), četiri vijadukta, velika petlja, Zenica sjever, preko koje će Koridor Vc biti spojen sa magistralnim putom M-17, kao i sa novoizgrađenom glavnom gradskom magistralom u Zenici.

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o.