Usvojena informacija o načinu realizacije i financijskom okviru za izgradnju dionice autoceste od Ovčara do Mostara Jug

Vlada FBiH je 10.06.2019. godine usvojila  informaciju o načinu realizacije i financijskom okviru za izgradnju dionica autoceste od Ovčara do Mostara Jug na Koridoru Vc, te zadužila da se pokrenu aktivnosti na osiguranju najpovoljnijeg izvora za financiranje realizacije projekata Ovčari – Konjic – Prenj (11 km), Tunel Prenj (12 km), izlaz iz Tunela Prenj – Mostar Sjever, (13 km) i Mostar Sjever – Mostar Jug (15,4 km).

U suradnji sa financijskim institucijama JP Autoceste FBiH su osigurale ponude financiranja izgradnje dionica na potezu od Ovčara do Mostara na dva načina, zajedničkim financiranjem Europske investicijske banke (EIB) i Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te zajedničkim financiranjem EBRD-a i konzorcija domaćih kreditora.

Za dio Koridora Vc od Ovčara do Mostara jug u ukupnoj dužini od oko 51 kilometar još uvijek nije potpisan niti jedan ugovor o zajmu, s tim da je Vlada Federacije usvojila Memorandum o razumjevanju sa EBRD-om kojim je planirano izdvajanje 240 mil. eura za cijelu dionicu.

Plan JP Autoceste FBiH je da se od ukupno četiri dionice u ovom dijelu Koridora Vc, dvije dionice (Tunel Prenj i Mostar sjever – Mostar Jug) realiziraju u skladu sa FIDIC Žutom knjigom i bit će spremne za početak realizacije u vremenskom period koji je potreban za osiguranje sredstava. Glavni projekti za preostale dionice Ovčari – Tunel Prenj i Tunel Prenj – Mostar Sjever biti će  realizirane prema odrdbama FIDIC Crvene knjige i u fazi su optimizacije/izrade od strane WBIF.

Osim na navedenim dionicama od Ovčara do Konjica gdje su pokrenute aktivnosti na osiguranju najpovoljnijeg izvora financiranja, u toku je izgradnja, odnosno potpisani su ugovori o građenju za 24,5 novih kilometara autoceste na dionicama Drivuša – Klopče, Klopče – Donja Gračanica, Donja Gračanica – Tunel Zenica, Buna – Počitelj i Vranduk – Ponirak te su aktivirani radovi na rekonstrukciji regionalne ceste Tromeđa – Zvirovići u dužini od 5,8 kilometara kao i izgradnja tunela Hranjen prema Goraždu dužine 5,8 km i izgradnja dijela Sarajevske obilaznice

Temeljem Ugovora o zajmu između Bosne i Hercegovine i međunarodnih kreditora, osigurana su i sredstva za početak izgradnje novih dionica autoceste u ukupnoj dužini od 49 kilometara na dionicama: Poprikuše – Nemila, Nemila – Vranduk, Ponirak – Vraca (Tunel Zenica), Tunel Ivan, Tarčin – Ivan, Mostar jug – Tunel Kvanj, Tunel Kvanj – Buna, Počitelj – Zvirovići i Putnikovo brdo – Medakovo.

Prema planiranim aktivnostima do kraja godine JP Autoceste FBiH će imati u izgradnji 73 kilometra autoceste na Koridoru Vc.

 

Press služba JP Autoceste FBiH