Završen redovni godišnji servis tunela na A1

U periodu od 30.10. do 15.11.2017. godine obavljen je redovni godišnji servis tunela na autocesti A1.

Servis tunela je redovna godišnja aktivnost koja se obavlja u skladu sa uputama proizvođača ugrađene opreme. Osnovni cilj ovih aktivnosti je provjera ispravnosti rada opreme, čišćenje opreme, zamjena dotrajalih dijelova i sl. Kako je sva ugrađena oprema u tunelima prvenstveno u funkciji sigurnosti saobraćaja, ovim se doprinijelo pouzdanosti rada svih sistema te tako i sigurnosti saobraćaja uopšte.

Servis je proveden u svim tunelima na autocesti (1.mart, Oštrik, Vukov Gaj, Gaj, Igman, Vis, 25.novembar, Grab i Bijela Vlaka) i takvog je obima da je za isti neophodno izvršiti zatvaranje tunela odnosno dionice na kojoj se tunel nalazi, kako bi se ispitao rad svih sistema, koje nije moguće ispitati pod saobraćajem. Kako bi se što manje uticalo na saobraćajni tok servisi se obavljaju u noćnim satima.

Za ove poslove pribavljeno je Rješenje o izmjeni režima saobraćaja izdato od Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, te u skladu sa odredbama rješenja informisani korisnici o izmjeni režima za svaku pojedinačnu dionicu kroz sredstva informisanja.

Kako je izmjena režima odvijanja saobraćaja uvijek zahtjevan posao, sa aspekta sigurnosti odvijanja saobraćaja, u vršenju ovih aktivnosti imali smo asistenciju nadležnih MUP-ova za šta im se ovom prilikom zahvaljujemo. Također, zahvaljujemo se i korisnicima na strpljenju i poštivanju ograničenja u odvijanju saobraćaja, što je doprinijelo da se servisi obave sigurno i u predviđenom roku.