Potpisan ugovor sa EBRD-om od 180 miliona eura za Koridor Vc

Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BIH i ministar finansija i trezora Vjekoslav Bevanda i direktorica Odjela za transport Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Sue Berrett potpisali su ugovor o zajmu u vrijednosti 180 miliona eura za nastavak gradnje na Koridoru Vc.

Sredstva su namijenjena za izgradnju dionica autoceste Poprikuše – Nemila dužine 5,5 kilometar, Mostar jug – tunel Kvanj dužine 8,7 kilometara te tunela Ivan na dionici Tarčin – Ivan dužine 2 kilometra.

Uz ova ulaganja u izgradnju autocesta i tunela u projekt su uključene i konzultantske usluge i tehnička pomoć. Planirano je da i ovaj kreditni aranžman prate značajna grant sredstva Evropske unije u iznosu 11,8 miliona eura namijenjenih za izgradnju tunela Ivan što bi trebalo biti odobreno do kraja godine.

JP Autoceste FBiH je 20.08.2018.godine za dionice Tarčin – Konjic, poddionica Tarčin – Ivan, LOT 2: tunel Ivan i Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Poprikuša – Nemila objavilo tendere za radove, nadzor i tehničku pomoć. Zakazan rok za predaju aplikacija je 04.10.2018. godine.

Kredit će biti isplaćen u dvije tranše, a sufinansijer je Evropska investicijska banka (EIB).

Rok otplate kredita je 15 godina, uključujući četiri godine grace perioda na otplatu glavnice.

Projektom će se proširiti postojeća cestovna infrastruktura kroz izgradnju novih dionica autoceste, što će značajno poboljšati mobilnost i povećati sigurnost u prometu. Ovaj kredit je dio šireg finansijskog programa prema Memorandumu o razumijevanju potpisanom u februaru 2018 između EBRD-a i Ministara prometa i komunikacija Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, koji se odnosi na investicioni program od preko 700 miliona eura za period 2018-2020.

Press služba JP Autoceste FBiH

 

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 12.09.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom  kolovozu.

 

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad – Tarčin. 

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO1, petlja Visoko, lijeva strana autoceste, smjer Sarajevo sjever – Zenica jug, saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 11.09.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom  kolovozu.

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin. 

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO1, petlja Visoko, lijeva strana autoceste, smjer Sarajevo sjever – Zenica jug, saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 10.09.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom  kolovozu.

 

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin. 

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO1, petlja Visoko, lijeva strana autoceste, smjer Sarajevo sjever – Zenica jug, saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 07.09.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom  kolovozu.

 

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin. 

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO1, petlja Visoko, lijeva strana autoceste, smjer Sarajevo sjever – Zenica jug, saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Uspješno završena edukacija viših referenata za upravljanje i nadzor na autocesti A1

Javno preduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine u saradnji sa National Traffic Safety Institute (NTSI d.o.o. Sarajevo) u sklopu projekta „Stručno osposobljavanje – edukacija viših referenata za upravljanje i nadzor autoceste“ izdalo je i  „Priručnik za sigurnost na autocestama i brzim cestama“, namijenjen za stručno usavršavanje sadašnjih i budućih uposlenika na ovim poslovima, a s obzirom na to da ne postoji formalno obrazovanje u školama za upravljanje i nadzor saobraćaja.

Saobraćaj je vrlo „živa“ i nepredvidiva materija koja za poslove upravljanja traži od operatera u kontrolnom centru da sam donosi odluke za razne vrste incidenata. Cilj ove edukacije i Priručnika jeste da uposlenicima pruži osnovni skup znanja koji su neophodni za ispravno razumijevanje sigurnosti saobraćajnog sistema na autocestama i brzim cestama, kao i ispravno reagiranje u incidentnim situacijama pazeći da se ispoštuju sve zakonske odredbe i regulative, kazao je Zlatko Demirovski, šef Odjela za upravljanje i nadzor saobraćaja i koordinator istomenog projekta.

Edukacija uposlenika Kontrolnog centra Drivuša  je upotpunjena s ovim Priručnikom u kojem su obrađene osnovne oblasti koje su potrebne bilo kojem uposleniku da dobije opću sliku o saobraćaju s najvećim akcentom na  sigurnost, upravljanje i nadzor saobraćaja. Za uspješan rad na poslovima upravljanja saobraćajem na autocesti uposlenici moraju da ovladaju radom na samom sistemu za upravljanje i nadzor BS Husky, instaliranog od strane BS Telecom Solutions, te da budu upoznati s internim procedurama i uputstvima za rad i postupanje u incidentnim situacijama.

Kako je proces izgradnje autoceste na Koridoru Vc i drugih planiranih autocesta i brzih cesta u Federaciji BiH i dalje u toku, u budućnosti će postojati potreba za dodatnim centrima za nadzor i kontrolu saobraćaja, pa tako i za osobljem u centrima. Iz tog razloga prepoznata je i svrha izrade stručnog priručnika koji će detaljno obraditi oblasti koje su ključne za stručno obavljanje poslova nadzora i upravljanja saobraćajem, izjavio je Demirovski.

Pet uposlenika je po nastavnom planu prošlo 40 sati predavanja, nakon čega je uslijedio ispit i dodjela certifikata.

Potrebno je naglasiti da ovaj Priručnik i obuka predstavljaju početnu edukaciju koju treba dalje razvijati i inovirati. S obzirom na stalne promjene regulative standarda, svaki polaznik bi trebao nakon početne edukacije u periodu ne dužem od tri godine od dana izdavanja posljednjeg certifikata da prođe periodičnu obuku, kao i u slučajevima bez vremenskog ograničenja kada se procjeni da je nastala značajna promjena regulative ili standarda koji uređuju ovu oblast.

 COKP Drivuša u brojkama

Saobraćaj na do sada sagrađenom Koridoru Vc na dionicama Zenica Jug – Tarčin i Međugorje – Bijača prati se s čak 400 kamera. Svaki centimetar u svih devet tunela, petlje, naplatna mjesta, kritične tačke i nešto više od 30 kilometara otvorenog autoputa pod nadzorom su 24 sata. Od početka rada centra do danas odreagiralo se na preko 2000 različitih incidenata.

Na svu sreću, nije se desio niti jedan požar u tunelu, što predstavlja najopasniji incident na autocesti. Bilo je nebrojeno drugih, također opasnih incidenata poput krivog smjera (posebno u tunelima) koji su vrlo nezgodni i opasni za uposlenike kontrolnog centra, ali i za ophodare i vatrogasce koji su na terenu.

Vremenske nepogode su u nekoliko slučajeva napravile velike štete na autocesti i ugrozile odvijanje saobraćaja, ali pravovremenim reakcijama kontrolnog centra i ostalih internih i eksternih službi riješeni su na najbolji način.

Svaki od incidenata je potencijalna opasnost za nastanak saobraćajne nezgode, tako da sa sigurnošću možemo reći da je spriječen veliki broj potencijalnih saobraćajnih nezgoda, što i jeste osnovna svrha kontrolnog centra, izjavio je Demirovski.

Ovaj savremeno opremljeni centar otvoren je 2014. godine, a posao obavlja 15 operatera u Centru za održavanje i kontrolu prometa JP Autoceste FBiH, koji je smješten u Drivuši kod Zenice.

Press služba JP Autoceste FBiH

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 06.09.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom  kolovozu.

 

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin. 

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO1, petlja Visoko, lijeva strana autoceste, smjer Sarajevo sjever – Zenica jug, saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 05.09.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom  kolovozu.

 

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin. 

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO1, petlja Visoko, lijeva strana autoceste, smjer Sarajevo sjever – Zenica jug, saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 04.09.2018.

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

 

Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin. 

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelazne naprave na mostu MO1, petlja Visoko, lijeva strana autoceste, smjer Sarajevo sjever – Zenica jug, saobraćaj će se odvijati jednom trakom. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. 
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju znakove postavljene privremene signalizacije i da vožnju prilagode uslovima na cesti.