Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 11.04.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

 

Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad – Lepenica:

Zbog redovnog servisiranja tunela na autocesti A1 za saobraćaj će biti zatvorene lijeve tunelske cijevi tunela Gaj i Igman, smjer Lepenica – Sarajevo zapad.

Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se preusmjeriti na desnu kolovoznu traku i odvijati će se  u dvosmjernom režimu saobraćaja koji je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Vanredno ograničenje na dionici  Sarajevo sjever – Sarajevo zapad:

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Bojnik, smjer Vlakovo- Sarajevo sjever , saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom.

Saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Radovi se izvode u periodu od  04.04. do 30.04.2019. godine.

 

JP Autoceste FBiH na Sajmu gospodarstva Mostar 2019.

U Paviljonu 2 Međunarodnog Sajma gospodarstva Mostar 2019. posjetiteljima se i ove godine predstavlja JP Autoceste FBiH, zajedno sa svojim partnerskim tvrtkama na projektu izgradnje Koridora Vc – Regeneracija, BS Telecom Solutions, Hering i Divel.

Štand JP Autoceste FBIH posjetite u Paviljonu 2 Sajma gospodarstva Mostar 2019. sve do subote u vremenu od 10.00-18.30.

Danas počinju radovi redovnog pregleda i održavanja opreme u tunelima

Zbog radova godišnjeg redovnog pregleda i održavanja opreme u tunelima na autocesti A1 na snazi će biti izmjena režima prometa u tunelima: 1.mart, Gaj, Igman, Vis, 25.novembar, Grab i Bijela Vlaka u vremenu od 10.04.2019. do 30.04.2019. godine.

Za vrijeme izvođenja radova promet će se odvijati preusmjeravanjem na dvosmjerno odvijanje prometa u jednom kolniku prema privremenoj prometnoj signalizaciji u sljedećem rasporedu:

 

  • Zatvaranje desne kolničke trake (smjer Sarajevo zapad – Lepenica) u zoni tunela Gaj i Igman i preusmjerenje prometa na lijevu kolničku traku u dvosmjerni režim odvijanja prometa u trajanju od 10.04. u 08.00 sati do 11.04. u 20.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje lijeve kolničke trake (smjer Lepenica – Sarajevo zapad) u zoni tunela Igman i Gaj i preusmjerenje prometa na desnu kolničku traku u dvosmjerni režim odvijanja prometa u trajanju od 11.04. u 20.00 sati do 13.04. u 08.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Gaj i Igman koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje desne kolničke trake (smjer Zenica jug – Lašva) u zoni tunela 1.mart i preusmjerenje prometa na lijevu kolničku traku u dvosmjerni režim odvijanja prometa u trajanju od 15.04 u 08.00 sati do 17.04. u 08.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu 1.mart koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje lijeve kolničke trake (smjer Zenica jug – Lašva) u zoni tunela 1.mart i preusmjerenje prometa na desnu kolničku traku u dvosmjerni režim prometa u trajanju od 17.04 u 08.00 sati do 19.04. u 08.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis tunela 1.mart koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje desne kolničke trake (smjer Lepenica – Tarčin) u zoni tunela Vis, 25. novembar i Grab i preusmjerenje prometa na lijevu kolničku traku u dvosmjerni režim prometa u trajanju od 22.04. u 08.00 sati do 24.04. u 20.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25.novembar i Grab koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje lijeve kolničke trake (smjer Tarčin – Lepenica) u zoni tunela Grab, 25. novembar i Vis i preusmjerenje prometa na desnu kolničku traku u dvosmjerni režim prometa u trajanju od 24.04. u 08.00 sati do 27.04. u 08.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelima Vis, 25.novembar i Grab koji se nalaze na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Međugorje – Bijača, desna strana (smjer Međugorje – Bijača) u periodu od 29.04. u 18.00 sati do 30.04. u 01.00 sat. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.
  • Zatvaranje dionice Međugorje – Bijača, lijeva strana (smjer Bijača – Međugorje) u periodu od 30.04. od 01.00 do 08.00 sati. U navedenom periodu je planiran servis u tunelu Bijela Vlaka koji se nalazi na navedenoj dionici.

 

Privremena prometna signalizacija će se postaviti u skladu sa Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama, načinu obilježavanju radova i prepreka na cesti i znakovima koje učesnicima u prometu daje ovlaštena osoba.

Sve informacije o radovima i privremenim regulacijama na autocesti A1 redovno će biti objavljivane putem web stranice JP Autoceste FBiH d.o.o. i BIHAMK-a.

 

 

Press služba JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 10.04.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

 

Vanredno ograničenje na dionici  Sarajevo zapad – Lepenica:

Zbog redovnog servisiranja tunela na autocesti A1, u periodu od  10.04.2019 (08:00h ) do 11.04.2019 (20:00h) bit će zatvorena desna tunelska cijev tunela Gaj i Igman ,smijer Sarajevo zapad – Lepnica. Za vrijeme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati preumjerenjem na lijevu kolovoznu traku u dvosmjerni režim odvijanja saobraćaja.

Vanredno ograničenje na dionici  Sarajevo sjever – Sarajevo zapad:

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Bojnik, smjer Vlakovo- Sarajevo sjever , saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom.

Saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Radovi se izvode u periodu od  04.04. do 30.04.2019. godine.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 09.04.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad – Tarčin.
Vanredno ograničenje na dionici  Sarajevo sjever – Sarajevo zapad:
Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Bojnik, smjer Vlakovo- Sarajevo sjever , saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom.
Saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Radovi se izvode u periodu od  04.04. do 30.04.2019. godine.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju znakove postavljene privremene signalizacije i da vožnju prilagode uslovima na cesti.

JP Autoceste FBiH objavile Poziv za pretkvalifikaciju za izgradnju autoceste na dionici Nemila – Donja Gračanica, poddionica Nemila – Vranduk

JP Autoceste FBiH danas su objavile Poziv za pretkvalifikaciju za izgradnju autoceste na Koridoru Vc, dionica Nemila – Donja Gračanica, poddionica Nemila – Vranduk.

Izgradnja ove poddionice financirati će se iz sredstava Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj (KFAED).

Rok izgradnje je 24 mjeseca.

Poddionica Nemila – Vranduk je duga 5,67 km.

Rok za predaju ponuda za Poziv za pretkvalifikaciju je 07.06.2019. godine.

Cijeli oglas možete vidjeti OVDJE.

 

Press služba JP Autoceste FBiH

Od danas jednostavnija dopuna i raspodjela sredstava za korisnike ACC usluge

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je na autocesti A1 počelo primjenjivati novi obračunski sistem – ACC prepaid-biling za elektronsku naplatu cestarine koji će olakšati korištenje ACC Tag uređaja postojećim i novim korisnicima.

ACC prepaid-biling sistem pruža korisniku uvid u stanje računa preko web portala u svakom trenutku, omogućava na brz i jednostavan način dopunu računa i raspodjelu novčanih sredstava, uvid korištenja ACC usluge u ranijem razdoblju, kao i prikaz uplata svih novčanih sredstava. Za prijavu na sistem preko web portala potrebno je unijeti odgovarajuće korisničko ime i lozinku koju korisnik dobije na specifikaciji ACC Tag uređaja prilikom prelaska na novi obračunski sistem.

Sistem nudi mogućnost raspodjele sredstava na način da svi ACC Tag uređaji podjednako koriste novčana sredstva sa zajedničkog računa, ali i ostavlja mogućnost korisniku da pojedinim ACC Tag uređajima dodijeli određena sredstva, odnosno da ograniči iznos sredstava koji određeni ACC Tag može potrošiti sa zajedničkog računa.

„U proteklom razdoblju Sektor upravljanja i održavanja je aktivno radio na poboljšanju ACC usluge, što je rezultiralo novim prepaid-biling sistemom koji će značajno olakšati kontrolu prolazaka i dopuna računa korisnicima ACC Tag uređaja. Ovo je prvi korak u cilju optimizacije elektronske naplate cestarine, u smislu prilagođavanja iste korisniku. Pored navedene usluge za sve korisnike autoceste stavili smo u funkciju help desk centar pozivom na besplatni broj 080 02 03 06, čija je svrha biti 24 satna podrška korisnicima autoceste“, izjavio je Marin Jelčić, izvršni direktor Sektora za upravljanje i održavanje u JP Autoceste FBiH.

ACC Tag uređaj može se kupiti na naplatnim mjestima, a svi korisnici ACC usluge ostvaruju bonus od 20 % na svaku dopunu novčanih sredstava na ACC račun.  Svi postojeći korisnici ACC usluge dolaskom na naplatno mjesto mogu izvršiti reprogramiranje svojeg ACC Tag uređaja na novi ACC prepaid-biling sistem bez dodatnih troškova.

Kreiranjem jedinstvenog korisničkog računa se omogućava kontrola nad svim ACC Tag uređajima u posjedu jednog korisnika bilo da se radi o fizičkom ili pravnom licu.

Cilj JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je uvođenjem novog ACC prepaid-biling sistema smanjiti gužve na naplatnim mjestima za dopunu ACC Tag uređaja, povećati broj korisnika ACC usluge, što automatski implicira povećanje protočnosti prometa, umanjuje ispuštanje CO2 u atmosferu, povećava sigurnost u prometu, te pridonosi smanjenju broja prometnih nezgoda.

 

Press služba JP Autoceste FBiH 

 

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 08.04.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu uz pojavu magle.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad – Tarčin.
Vanredno ograničenje na dionici  Sarajevo sjever – Sarajevo zapad:
Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Bojnik, smjer Vlakovo- Sarajevo sjever , saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom.
Saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.
Radovi se izvode u periodu od  04.04. do 30.04.2019. godine.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 05.04.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po pretežno suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad – Tarčin.
Vanredno ograničenje na dionici  Sarajevo sjever – Sarajevo zapad:
Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Bojnik, smjer Vlakovo- Sarajevo sjever , saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom.
Saobraćaj je regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Radovi se izvode u periodu od  04.04. do 30.04.2019. godine.
Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju znakove postavljene privremene signalizacije i da vožnju prilagode uslovima na cesti.