Sve aktivnosti na cjelokupnom projektu BC Prača-Goražde će biti dogovorene s lokalnom zajednicom

Početak realizacije jednog velikog i važnog projekta kakav je izgradnja brze ceste Prača – Goražde predstavlja ukupnu ekonomsku reintegraciju čitave BiH.
Dionica brze ceste Prača – Goražde je ukupne dužine 13,7 km.

Prva faza ove brze ceste predstavlja izradu poluprofila brze ceste na njenoj cijeloj dužini, dok bi druga faza podrazumijevala kompletiranje ove saobraćajnice na puni profil brze ceste i njena realizacija se ne predviđa u skorije vrijeme.
Najvažniji objekat na ovom dugoočekivanom infrastrukturnom projektu u BPK Goražde je tunel Hranjen dug 5,5 kilometara.

Aktivnosti na tunelu Hranjen prate utvrđeni dinamički plan

Ugovor o probijanju glavne i servisne cijevi i izrade primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen, što predstavlja početak izgradnje prve faze brze ceste Prača – Goražde odnosno Hrenovica – Hranjen – Goražde je postao efektivan 04.03.2019. godine i aktivnosti prate utvrđeni dinamički plan.

Tunel Hranjen radi se po sistemu građenja „projektuj – izgradi“, što podrazumijeva da sve aktivnosti na projektovanju i izgradnji vrši izvođač.
Do sada je izvođač izradio Idejni projekat i toku su pripremni radovi: pristupne ceste, pristup sjevernoj strani portala tunela, dodatna istraživanja koja će poslužiti za izradu Glavnog projekta nakon čega će biti moguće ishodovati odobrenje za građnje.
Ovakav način organizacije mijenja odnos projektant – izvođač i omogućava potpunu sintezu građevinske tehnologije i projektnog rješenja od početka do kraja projekta. Također, ovakvim načinom projektovanja unosi se izvođačko iskustvo što obezbjeđuje optimalnu upotrebu materijala i opreme te izbjegavanje nepotrebnih troškova prilikom građenja.
Tunel Hranjen bit će dug 5,5 kilometara, a sastojat će se od dvije cijevi. Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna. Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu.
Rok za izgradnju ovog najdužeg cestovnog tunela u Bosni i Hercegovini je 36 mjeseci.

BC Prača-Goražde tek u fazi projektovanja

JP Autoceste FBiH su krenule i s pripremnim aktivnostima za izgradnju brze ceste Prača – Goražde odnosno Hrenovica – Hranjen – Goražde, što predstavlja drugu fazu ovog projekta.

Druga faza podrazumijeva kompletiranje ove saobraćajnice na puni profil brze ceste i njena realizacija se ne predviđa u skorije vrijeme. Za ovu dionicu brze ceste je završena projektna dokumentacija na nivou Idejnog projekta. U toku su aktivnosti na pribavljanju urbanističke saglasnosti.

Rješenje ćemo dogovoriti s lokalnom zajednicom te sa službama gradske uprave i gradonačelnikom Goražda

JP Autoceste FBiH cijeni da je važna saradnja s lokalnom zajednicom i želja da se cijeli projekat okonča. Zato razvijamo i održavamo otvoreni dijalog, konstantno i transparentno, sa svim institucijama, te sa lokalnom zajednicom. Svjesni da izgradnja brze ceste utiče i na život lokalnih zajednica kroz koje prolazi, pronalazimo način da uspostavimo kvalitetnu saradnju sa lokalnim zajednicama.
Krajem febrara održan je sastanak sa lokalnom zajednicom gdje su dobili na uvid Idejni projekat i Elaborat eksproprijacije. Na predloženu trasu od 13,7 kilometara za dvije lokacije stanovništvo je izrazilo nezadovoljstvo.
Prvi slučaj je sa sjeverne strane gdje je na jednoj od parcela kuda je predviđeno da prolazi trasa, utvrđeno postojanje par mezarja izvan mjesnog groblja u naselju Kaljani. Već su poduzete radnje da se u kontaktu sa predstavnicima općinski nadležnih službi Pale-Prača FBiH i dijela lokalnog stanovništva koje je izrazilo neslaganje iznađe rješenja i napravi sporazuma za propisnu ekshumaciju.
Drugi slučaj nezadovoljstva lokalnog stanovništva na predloženu trasu je bio u naselju Kamenice MZ Osječani – Goražde. Trasa po Idejnom projektu prolazi kroz naselje gdje se nalaze stambeni objekti i poljoprivredno zemljište. Sredinom marta mještani su na ovo rješenje izrazili nezadovoljstvo i uputili peticiju svim nivoima vlasti u cilju očuvanja imovine. Jučer su shodno tome Gradska uprava Goražde i gradonačelnik održali sastanak sa predstavnicima JP Autoceste FBiH i projektantom kako bi se postiglo kompromisno rješenje. Dogovoreno je da se u narednih desetak dana trasa koriguje u skladu sa mogućim zahtjevima lokalnog stanovništva i ponovo prezentuje.

JP Autoceste FBiH ističe spremnost na saradnju sa lokalnom zajednicom i građanima da se isprojektuje i izgradi optimalna varijanta trasa brze ceste.

Press služba JP Autoceste FBiH

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 04.04.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad – Sarajevo Sjever:
Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Bojnik, smjer Vlakovo- Jošanica , saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom. Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom. Radovi će se izvoditi u periodu od 4.4. do 30.4.2019. godine. Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju znakove postavljene privremene signalizacije i da vožnju prilagode uslovima na cesti.

Sanacioni radovi na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Bojnik

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Bojnik, smjer Vlakovo- Jošanica , saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom.

Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Radovi će se izvoditi u periodu od 4.4. do 30.4.2019. godine.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju znakove postavljene privremene signalizacije i da vožnju prilagode uslovima na cesti.

Sutra počinju sanacioni radovi na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Bojnik

Zbog izvođenja sanacionih radova na zamjeni prelaznih naprava na vijaduktu Bojnik, smjer Vlakovo- Jošanica , saobraćaj će se odvijati jednom kolovoznom trakom.

Saobraćaj će biti regulisan privremenom saobraćajnom signalizacijom.

Radovi će se izvoditi u periodu od  4.4. do 30.4.2019. godine.

Molimo sve učesnike u saobraćaju da poštuju znakove postavljene privremene signalizacije i da vožnju prilagode uslovima na cesti.

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 03.04.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica, saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku, smjer Sarajevo zapad – Tarčin.

Jerkić: Važnost doprinosa deminerskih jedinica OS BiH na deminiranju područja izgradnje Koridora Vc

Danas je u organizaciji Oružanih snaga Bosne i Hercegovine održana prezentacija godišnje analize protuminskih akcija na deminerskom radilištu Koridora Vc, Vodopoje – Malo Polje, MZ Blagaj, na dionici Mostar jug – Buna.

Analizi su uz predstavnike OS BiH i predstavnike NATO-a sudjelovali i šef delegacije Europske unije Lars Guner Wigenmark te predstavnici Civilne zaštite i općinskih vlasti u Mostaru.

Delegaciju JP Autoceste FBiH predvodili su Marin Jelčić i Adem Zolj.

Zamjenik načelnika OS BiH generalmajor Ivica Jerkić naglasio je važnost doprinosa deminerskih jedinica OS BiH na deminiranju područja izgradnje Koridora Vc, te istakao kako iza OS BiH nema zaostalih mina i kako na prostorima koja su očišćena od mina nije bila niti jedna deminerska nesreća.

Na dionici Mostar jug – Buna ukupno je proglašeno 334.214 m² rizičnom površinom od minsko – eksplozivnih sredstava. U prethodnoj 2018. godini poduzet je niz aktivnosti u procesu deminiranja poddionice Tunel Kvanj – Buna. Deminiran je put do portala tunela Kvanj od 45.033 m², a u ovoj godini je nastavljen process deminiranja i rada na zadacima na sjevernom portal tunela koji obuhvaća ukupno 117.176 m².

Završetkom ovih radova OS BiH će deminirati oko pola ukupne rizične površine koju je potrebno očistiti za gradnju kompletne dionice Mostar jug – Buna.

Pored Oružanih snaga u procesu deminiranja sudjeluje i Federalna uprava Civilne zaštite koja sa svojim timovima vrši aktivnosti na čišćenju južnog portala tunela Kvanj, na ukupnoj površini od 65.067 m².

Deminiranjem preostalih oko 107.000 m² površine poddionca Tunel Kvanj – Buna smatrat će se očišćenom od minsko-eksplozivnih sredstava i bit će spremna za gradnju.

Inače, Oružane snage duži niz godina učestvuju u deminiranju i na taj način doprinose gradnji autoceste na Koridoru Vc. Od 2008. godine do danas su na 18 deminerskih radilišta očistili ukupno 1.300.000 m² rizične površine za potrebe gradnje autoceste.

Njihove glavne aktivnosti su bile na dionici Svilaj – Odžak, na međuentitetskoj granici (tunel Putnikovo brdo– petlja Karuše), te sad na poddionici Mostar jug – Buna za nas trenutno najbitnijeg projekta.

 

Press služba JP Autoceste FBiH

 

Početak sanacije i rekonstrukcije lokalnih saobraćajnica koje su korištene tokom izgradnje Drivuša – Klopče

U skladu sa Sporazumom JP Autoceste FBiH i Grada Zenica počeli su radovi rekonstrukcije i sanacije lokalih saobraćajnica koje su korištene tokom izgradnje autoceste odnosno poddionice Drivuša – Klopče.

Trenutno se radi rekonstrukcija lokalnog puta za selo Gornja Vraca u dužini od 433 metara i širini četiri metra.

U pripremi za građenje su ostale lokalne ceste koje bu trebale biti završene u periodu od narednih 30 do 60 dana.

Inače, od 12 saobraćajnica iz sporazuma, pet je završeno i sanirano u punom obimu:

  • lokalna cesta 1 prema selu Mutnica u dužini 400 m (u sporazumu je bilo 250 m);
  • lokalna cesta 2 (prema farmi pilića ) u dužini 150 m  (u sporazumu 120 m );
  • lokalni put za Palinoviće Ulica Bista Nuova u dužini 250 m;
  • lokalna cesta 4 u dužini 400 m  (u sporazumu 197 m );
  • lokalna cesta 5 u dužini 175 m

Dinamika radova lokalnih i nerazvrstanih saobraćajnica će se izvoditi iz više etapa, iz razloga da se izbjegne njihovo dodatno oštećenje, kao i zbog toga što se neki putevi još uvijek koriste za radove na poddionici Klopče – Donja Gračanica.

JP Autoceste FBiH posluje kao društveno odgovorno preduzeće koje konstantno djeluje na poboljšanju odnosa sa lokalnom zajednicom. Ulaganjima u lokalnu zajednicu nastojimo da podignemo na viši nivo kvalitet života građana. Zato razvijamo i održavamo otvoreni dijalog, konstantno i transparentno sa lokalnom zajednicom. Svjesni da izgradnja autoceste utiče i na život lokalnih zajednica kroz koje prolazi Koridor Vc, pronalazimo način da uspostavimo kvalitetnu saradnju sa lokalnim zajednicama. Učestvujemo u izgradnji i rekonstrukciji regionalnih i lokalnih cesta, ali i drugih infrastrukturnih projekata u lokalnim zajednicama.

Press služba JP Autoceste FBiH   

 

 

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 02.04.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredno ograničenje na dionici Sarajevo zapad -Tarčin:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Ban Brdo, poddionica Sarajevo zapad – Lepenica,saobraćaj se u desnoj cijevi tunela Igman i na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer Sarajevo zapad – Tarčin.