Javni poziv za uvid u Glavni projekat za izgradnju tunela Hum na poddionici Donja Gračanica – do tunela Pečuj

Na osnovi člana 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc (»Službene novine Federacije BiH«, br. 8/13), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

O b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u Glavni projekat za izgradnju tunela Hum na poddionici Donja Gračanica – do tunela Pečuj, na autocesti na koridoru Vc, područje Grada Zenica, a u skladu s čl. 33. Zakona o autocesti na koridoru Vc (»Službene novine Federacije BiH«, br. 8/13).

1.

Na Javni poziv mogu se javiti samo stranke u postupku u skladu sa članom 33. stav. 2  Zakona o autocesti na koridoru Vc.

2.

Na javni poziv stranke u postupku su dužne da se izjasne u roku od osam dana, odnosno najkasnije 15 dana od dana objavljivanja poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat investitora JP Autoceste Federacije BiH d.o.o., izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Ul. H. Ćemerlića 2, od 11 do 15 sati u roku 15 dana.

 

Broj UPI/03-23-2-269/19

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 13.12.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po vlažnom kolovozu.

Vanredno ograničenje:
 
Ograničenje na dionici Sarajevo sjever -Sarajevo zapad:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Treševina, poddionica petlja Butile -Sarajevo zapad,saobraćaj se  na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer petlja Butile -Sarajevo zapad.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 12.12.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Ograničenje na dionici Sarajevo sjever -Sarajevo zapad:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Treševina, poddionica petlja Butile -Sarajevo zapad,saobraćaj se  na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer petlja Butile -Sarajevo zapad.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 11.12.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po suhom kolovozu.

Vanredna regulacija saobraćaja na dionici Sarajevo sjever-Sarajevo zapad:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Treševina,poddionica petlja Butile -Sarajevo zapad,saobraćaj se na mjestu izvođenja radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer petlja Butile -Sarajevo zapad.

Apelujemo vozače na oprez i vožnju prilagođenu trenutnim uslovima i stanju na kolovozu kao i poštivanje privremene saobraćajne signalizacije na mjestu izvođenja radova.

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 10.12.2019.god

Zenica jug-Tarčin (81 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)
Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mokrom kolovozu.

Ograničenje na dionici Sarajevo sjever -Sarajevo zapad:
Zbog izvođenja radova na lokalitetu Treševina, poddionica petlja Butile -Sarajevo zapad,saobraćaj se  na mjestu radova preusmjerava iz vozne u preticajnu traku,smjer petlja Butile -Sarajevo zapad.

SVEČANO OBILJEŽEN POČETAK RADOVA NA PROBIJANJU TUNELA ZENICA

Prigodnom svečanošću održanom na gradilištu tunela Zenica obilježen je početak radova na probijanju sjevernog portala tunela, najznačajnijeg objekta na poddionici Ponirak-Vraca.

Pored predstavnika organizatora i investitora projekta, JP Autoceste FBiH, na svečanosti su sudjelovali šef Delegacije EU u BiH i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler, predsjednik Federacije BiH Marinko Čavara, federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić, federalni ministar za prostorno uređenje Josip Martić, predstavnica EIB-a za BiH Sandrine Friscia, direktorica EBRD ureda u BiH  Manuela Naessl, premijer Zeničko-dobojskog kantona Mirza Ganić i gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović.

Direktor JP Autoceste FBiH Adnan Terzić je istakao da danas simbolično obilježavamo početak radova na probijanju tunela Zenica, iako su radovi već ranije započeti. Zadovoljstvo je što radove na probijanju tunela izvodi domaća kompanija, koja je i do sada pokazala da zna i da može da radi najkompleksnije objekte na Koridoru Vc.

U svojim obraćanjima, visoki zvaničnici su istakli značaj izgradnje ovog objekta i ostalih dionica autoceste na Koridoru Vc u cjelini za brži promet ljudi i roba, bolji pristup manjim gradovima, poboljšanje bh. turističke rute i unaprjeđenje trgovinskih tokova između zemalja regiona što će pozitivno uticati na ekonomiju Bosne i Hercegovine.

Izgradnja poddionice Ponirak – Vraca osim što će skratiti put Zenica-Žepče za pet kilometara, predstavlja dio radova na izgradnji funkcionalne putne cjeline a koja je trenutno u izgradnji ukupne dužine od 40 kilometara. Na Koridoru Vc trenutno je devet aktivnih gradilišta, a ukupna investicijska vrijednost radova je 477 miliona eura.

Na poddionici Ponirak-Vraca najznačajniji je objekt tunel Zenica dužine 2.475 lijeva cijev i 2.420 metara desna cijev. Pored tunela gradit će se potputnjak i jedan hidrotehnički objekt za regulaciju potoka Ponirak.

Vrijednost ugovora za izgradnju poddionice Ponirak-Vraca iznosi 59.408.825,00 eura bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem Evropske investicijske banke (EIB) u visini 50 miliona eura i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 19 miliona eura u okviru Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

„Projekti kao ovaj mijenjaju stvari na bolje u Bosni i Hercegovini. Izgradnjom ovog tunela skratit će se vrijeme putovanja, povećat će se sigurnost u skladu sa EU standardima i smanjiti nivo zagađenosti, povećat će trgovinsku vezu između Zapadnog Balkana i EU i dovesti do otvaranja novih radnih mjesta. Ovo je povezivanje BiH sa regijom i EU“, izjavio je Sattler.

Ambasador Satteler je istakao da je Bosna i Hercegovina prva u regiji kada je u pitanju povlačenje bespovratnih sredstava EU, te je naglasio da je do sada BiH dobila 200 miliona eura bespovratnih sredstava kada je riječ o infrastrukturnim projektima.

Izvođač radova na poddionici Ponirak-Vraca je domaća kompanija Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, dok nadzor nad izvođenjem radova vrši PROYAPI Engineering and Consulting INC. Balgat Ankara iz Turske. Predviđeni rok izgradnje je 30 mjeseci.

Također, u okviru Agende za povezivanje preko investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) Evropska unija sufinansira izgradnju poddionice Tunel Zenica – Donja Gračanica bespovratnim sredstvima u visini od 12 miliona eura, a preostala sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) u visini od 48,5 miliona eura.

Podrška i sufinasiranje Evropske unije bespovratnim sredstvima projekte na Koriduru Vc je potvrda da JP Autoceste FBiH u koordinaciji s ostalim institucijama efikasno radi na osmišljavanju aplikacija, a sve to ima za krajnji cilj poštivanje visokih međunarodnih standarda za upravljanje projektima, s aspekta sigurnosne, okolišne i socijalne politike, implicira i kvalitetnije izvršenje same gradnje, te bolje standarde u praćenju izvršenja projektnih aktivnosti.

Projekti izgradnje autoceste na Koridoru Vc predstavljaju važan korak ka integraciji regije Zapadnog Balkana u okviru Agende povezivanja (Conectivity Agenda) koju je Evropska unija pokrenula 2015. godine i u skladu je sa Strategijom Evropske komisije za Zapadni Balkan.

Na ceremoniji je istaknuto da su do sada odobrena bespovratna sredstva Evropske unije iznose 300 miliona KM, kada je riječ o izgradnji cestovne infrastrukture na Koridoru Vc.

 

Press JP Autoceste FBiH