Objava Studije utjecaja na okoliš za poddionicu autoceste na Koridoru Vc, Mostar jug-Tunel Kvanj (9,2 km)

Javno poduzeće Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine je u postupku pripreme za izradnju autoceste na Koridoru Vc, poddionica Mostar jug-Tunel Kvanj (9,2 km), koja počinje petljom Mostar jug u blizini aerodroma Mostar, a završava neposredno prije brda Kvanj, odnosno ulaza u tunel Kvanj.

Za predmetnu poddionicu u tijeku je pribavljanje okolinske dozvole. Izrađena je Studija utjecaja na okoliš od strane konsultanta Enova d.o.o Sarajevo, te će ista biti dostupna na službenoj stranici JP Autoceste FBIH, kao i na službenoj stranici Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Studija je dostupna i u prostorijama Službe za komunalne poslove i okoliš, Odjel za gospodarstvo,komunalne i inspekcijske poslove grada Mostara.

S ciljem informiranja javnosti, odnosno mjesnih zajednica s područja predmetne poddionice autoceste (grad Mostar), kojima internet nije dostupan, želimo omogućiti uvid u izrađenu Studiju utjecaja na okoliš u uredima JP Autoceste FBIH  u Mostaru i Sarajevu.

Studija utjecaja na okoliš (knjiga 1) s tehničkim prilozima (knjiga 2) dostupna je u printanoj formi u prostorijama JP Autoceste FBIH Mostar i u uredu u Sarajevu, te i po usmenom zahtjevu na protokolu omogućit će se uvid svim zainteresiranim strankama.

Studija utjecaja na okoliš za poddionicu Mostar jug - Tunel Kvanj možete pogledati OVDJE


Environmental Impact Assessment for Sub-Section Mostar South Interchange to Tunnel Kvanj možete pogledati OVDJE

Press JP Autoceste FBiH

Hitna intervencija na prelaznim napravama na kraku petlje Butila

Poštovani korisnici,

Zbog hitne intervencije na prelaznim napravama na kraku petlje Butila koja vodi prema naplatnom mjestu Sarajevo sjever, krak je zatvoren do završetka radova.

Korisnici koji su na brzu cestu BC1 ušli na petlji Brješće i iz ulice Safeta Zajke, a kreću se prema Zenici, uključenje na autocestu sa petlje Butila mogu ostvariti preko petlje Vlakovo.

Ovakav režim saobraćaja će biti na snazi do okončanja radova na hitnoj sanaciji prelaznih naprava koje se očekuje u toku dana.