Održane Javne rasprave u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za projekat izgradnje autoceste Orašje Tuzla, dionica Tuzla-Maoča, LOT3, LOT4 i LOT5

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma u ponedjeljak  (04.12)  u Tuzli  i Srebreniku održane su javne rasprave u postupku o ocjeni Studije utjecaja na okolišu za projekat izgradnje Autoceste Orašje Tuzla, dionica Tuzla-Maoča, LOT3, LOT4 i LOT5.

Buduća autocesta Orašje – Tuzla predstavlja bitan preduslov za razvoj Tuzlanskog kantona. Predmet ove javne rasprave je  Studije utjecaja na okoliš  autocesta Orašje – Tuzla, dionica Tuzla – Maoča. Početna tačka izgradnje autoceste Tuzla – Maoča u blizini naselja Maoča, a kraj na petlji Mihatovići sa dužinom od cca 24 kilometra,  dionica je podjeljena na tri LOT-a:

 LOT 3 – Maoča – Majevica;

 LOT 4 (LOT 4a i LOT 4b)– Majevica – Čanići;

 LOT 5 – Čanići – Šićki Brod.

Svaki LOT predstavlja jedinstvenu cjelinu sa svojim specifičnostima u projektovanju, izgradnji i održavanju.

Primjedbe, informacije, analize ili mišljenja koje mogu biti važne za rješavanje u predmetnom postupku ocjene Studije uticaja na okoliš, mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 15 dana nakon održane javne rasprave na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Press JP Autoceste FBiH

 

 

Održane Javne rasprave u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za projekat izgradnje Jadransko-jonskog koridora, dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – dužine 23,5 km

U organizaciji Federalnog ministarstva okoliša i turizma u četvrtak (30.11) i petak (01.12) u Stocu i Čapljini održane su javne rasprave u postupku ocjene Studije o utjecaju na okoliš za projekt izgradnje Jadransko-jonskog koridora, dionice Stolac – Interregionalni čvor Počitelj – dužine 23,5 km.

Jadransko-Jonska autocesta, dionica Stolac-Počitelj, počinje od interregionalnog čvorišta Počitelj na Koridoru Vc, trasa dalje prolazi vrhom kanjona rijeke Bregave uz naselja Šuškovo, Prenj, Opličići te na pogodnom mjestu prelazi rijeku Bregavu mostom Bregava. Dalje prolazi pored naselja Kruševo i Bjelojevići te završava na čvorištu Neum-Stolac u mjestu Udora . Ukupna duljina dionice Stolac-Počitelj je 23,5 km.

Jadransko jonski koridor je dio europske transportne mreže na širem području jugoistočne Europe, a uključuje države: Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Albaniju, Italiju, Sloveniju i Grčku. Osnovna zamisao izgradnje ovakvog transportnog koridora je otvaranje mogućnosti razvoja regionalnih tržišta koja se nalaze na generalnim transportnim osovinama od Europe prema Aziji. Navedeni projekt izgradnje Jadransko – jonske autoceste je od velikog značaja  za Bosnu i Hercegovinu  jer će izgradnjom ove autoceste, ukupne dužine 1.100 kilometara, biti dodatno povezane zemlje u regiji, a  istovremeno će donijeti i bolju povezanost sa članicama Europske unije.

Primjedbe, informacije, analize ili mišljenja koje mogu biti važne za rješavanje u predmetnom postupku ocjene Studije uticaja na okoliš, mogu se dostaviti u pisanoj formi u roku od 15 dana nakon održane javne rasprave na adresu Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

 

Press JP Autoceste FBiH

 

 

 

 

 

Izvještaj o stanju na autocesti A1 za 01.12.2023.god

Svilaj – Odžak (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zenica sjever – Bradina (100 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimično vlažnom kolovozu.

Zvirovići-Bijača (10 km)

Stanje prohodnosti: saobraćaj se odvija po mjestimčno vlažnom kolovozu.

Reklamacije

Reklamacije

Reklamacije se podnose ukoliko ste imali problem prilikom naplate cestarine na Zahtjevu korisnika naplate cestarine. Rokovi za podnošenje reklamacije su propisani važećim Zakonom o zaštiti potrošača Bosne i Hercegovine.
 

Reklamacije korisnika naplate cestarine se šalju na mail adresu reklamacije.cestarina@jpautoceste.ba, poštom ili na Protokol JP Autoceste FBiH na adresu:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Hamdije Kreševljakovića 19

71000 Sarajevo

sa naznakom ”Za Službu kontrole naplate cestarine”