V.d. izvršnog direktora za opće, kadrovske i pravne poslove JP Autoceste FBiH Ajman Šoše jučer je posjetio Općinu Konjic, gdje se susreo s općinskim načelnikom  Osmanom Ćatićem.
Na sastanku je bilo riječi o definisanju pojedinosti koje se odnose na eksproprijaciju zemljišta za potrebe gradnje autoceste na Koridoru Vc, koja prolazi kroz područje općine Konjic.
Ovom prilikom razmijenjene su aktuelne informacije, koje bi trebalo da ubrzaju neophodne procese u pripremi za gradnju  poddionice Ovčari  – ulaz u tunel Prenj, koja u cjelosti prolazi kroz općinu Konjic.
Press JP Autoceste FBiH