Trasa autoceste A1 na Koridoru Vc je projektovana u skladu s TEM standardima, s dvije odvojene kolovozne trake, svaka s po dvije saobraćajne trake (vozna i preticajna) za svaki smjer kretanja i po jednu zaustavnu traku za prinudno zaustavljanje u svakoj kolovoznoj traci.

Do sada je izgrađeno 102 kilometra autoceste na Koridoru Vc kroz BiH (Zenica Jug – Tarčin, Međugorje – Bijača i Svilaj – Odžak).

Na autoceste A1 se nalazi Centar za održavanje i kontrolu prometa u Bosni i Hercegovini, najvažniji objekat na autocesti A1, koji služi za smještaj jedinica za održavanje, nadzor i upravljanje prometom na autocesti u skladu sa direktivom Evropske komisije 2004/54/EC.