Dionica autoceste Počitelj – Zvirovići koja se gradi u sklopu izgradnje Koridora Vc spojit će dvije obale rijeke Neretve, te omogućiti oko 21 km kontinuirane vožnje na autocesti između Počitelja i Bijače na južnoj granici Bosne i Hercegovine i u konačnici će povezati jug naše zemlje sa evopskom mrežom puteva, dobiva svoje konkretne obrise.

Dionica Počitelj – Zvirovići ukupne je dužine 11,07 kilometara i nadovezuje se na trasu autoceste Zvirovići – Bijača. Uključno – isključna petlja po završetku izgradnje bit će u mjestu Ševaš njive.

Inače, izgradnja dionice podijeljena je na dva LOT-a.

LOT 1 (petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – petlja Zvirovići), , a LOT 2 je kolosalni most Počitelj.

Izvođač radova za LOT1 je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), dok je izvođač radova za LOT2 (most Počitelj) konzorcij, koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina). Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).

Aktivnosti na LOT-u 1

Značajni objekti na LOT-u 1 su petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim cestama, tunel Počitelj dužine od oko 1.200 m, tri vijadukta ukupne dužine 250 m i otvorena trasa.

Na glavnoj trasi LOT-a 1 u toku su radovi na pripremi završnog sloja asfalta, izvode se radovi na izradi iskopa i ugradnje nasipa, humuziranje bankina, izrada cementne stabilizacije, izrada zida od armiranog nasipa, ugradnja jednostrane odbojne ograde, izrada zida za zaštitu od buke, te izrada temelja za znakove vertikalne saobraćajne signalizacije.

Izvode se i ostali radovi na izgradnji i uređenju lokalnih i nekategoriziranih cesta u zoni autoceste.

U završnoj fazi su aktivnosti vezane za dio između mosta Počitelj i tunela Počitelj, kao i izgradnja tri vijadukta i naplatnog mjesta.

U tunelu Počitelj u toku su betonski radovi na izradi parapetnih zidova, radovi na ugradnji vrata SOS niše i vrata elektro niša, ra dovina ugradnji INOX nosača u tunelu. Završeno je postavljanje nosača za semafore, trepteća svjetla, te svjetlosno promjenjivi znakovi u lijevoj tunelskoj cijevi.

Spojen najviši most u regionu, most Počitelj

U dužini od 980 m, na LOT-u 2, završnim spajanjem rasponske konstrukcije u poljima 6 i 7 tehnički je početkom jula spojen most Počitelj. Visinom od preko 100 metara, most Počitelj je jedan od najviših mostova u regionu što ga čini i jednim od najkompleksnijih objekata u sklopu Koridora Vc.

U toku su pripremni radovi na izradi hidroizolacije mosta, odvodnje, kolovozne konstrukcije, betonske i sigurnosne ograde, postavljanje dilatacionih naprava, te ugradnja vertikalne i horizontalne signalizacije.

Ukupna količina materijala ugrađena u most je 38 000 m3 betona, 9 000 tona armature i 1 500 tona kablova za prednaprezanje, dok će u narednom periodu biti ugrađeno i 20 000 m2 asfalta i hidroizolacije.

Izgradnja dionice Počitelj – Zvirovići finansira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Evropskom investicionom bankom (EIB) u visini od 100 miliona EUR-a i bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 5 miliona EUR-a koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Press JP Autoceste FBiH