Ugovora o probijanju glavne i servisne cijevi i izrade primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen, što predstavlja početak izgradnje prve faze brze ceste Sarajevo – Goražde potpisan je 22. septembra 2018. godine.

Izvođač radova je Euro-asfalt d.o.o. Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

Nadzor nad izvođenjem radova vrši IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost radova je 81.899.883,00 KM sa uračunatim PDV-om, a sredstva u visini od 65 miliona KM su osigurana Odlukom Vlade Federacije BiH iz akumuliranih dobiti BH Telecoma.

 

TEHNIČKI OPIS:

Tunel Hranjen bit će dug 5,5 kilometara, a sastojat će se od dvije cijevi. Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna. Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu.
Common steroid found to reduce deaths in sickest COVID-19 patients, researchers say where to buy proviron what vaccine deregulation means for pharma stocks
Radi sigurnosti učesnika u saobraćaju tunel će imati 16  prolaza za evakuaciju pješaka, pet poprečnih prolaza za interventna vozila (u slučaju požara) kao i 10 parkirnih niša za zaustavlja vozila u kvaru.

Rok za izgradnju ovog najdužeg cestovnog tunela u Bosni i Hercergovini je 36 mjeseci.

Projekt izgradnje brza ceste duge 19,4  kilometara koja će spojiti Sarajevo i Goražde u poluprofilu vrijedan je 190 miliona KM i podijeljen je u dvije faze. Radovi drugog lota prve faze će uključivati sekundarnu oblogu i opremanje tunela i izradu brze ceste u poluprofilu.

Izgradnja tunela Hranjen predstavlja historijski projekat za Goražde jer će se cestovna udaljenost ovog grada na Drini i Sarajeva sa sadašnjih 95,6 smanjiti na 56 kilometara. S obzirom na kvalitet nove trase, vožnja između Sarajeva i Goražda će trajati svega 45 minuta, umjesto dosadašnji sat i pol.

 

OPIS AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U PERIODU DO 31.12.2020. 

Iskop u tunelu  vrši se u kontinuitetu 24 sata na dan, metodom konbinovanog iskopa, miniranje-mašinski iskop, na četiri napadna mjesta, na čelima tunelskih cijevi sa ulazne tj. izlazne strane tunela.

Zaključno sa krajem 2020. godine iskopano i podgrađeno je 1.400 m GTC (glavne tunelske cijevi) i 1.300 m STC (servisne tunelske cijevi) te četiri pješačke poprečne veze, dvije parkirne niše.

Zbog složenih geoloških uslova kroz koju se vrši iskop, izvođač radova, početkom decembra 2020. godine angažirao je dodatnih 30 stranih radnika sa rukovodećim kadrom na poslovima iskopa i ugradnje primarne tunelske podgrade i tako ubrzava dinamiku radova.