Ukupan broj zaposlenih u JP Autoceste FBiH zaključno sa 31.12.2019. je 438.