Ugovor o izgradnji poddionice Buna – Počitelj potpisan je 18. maja 2018. godine.

Izvođač radova je Hering d.d. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina.

Nadzor nad gradnjom vrši kompanija Aecom S.L.U.  iz Španije.

Vrijednost Ugovora za izgradnju je 25.692.383,53 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 8,7 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za završetak radova je 18 mjeseci.

TEHNIČKI OPIS:

Poddionica Buna – Počitelj je duga 7,2 km i dio je dionice autoceste na Koridoru Vc Mostar jug – Počitelj. Poddionica je locirana na geološki izuzetno povoljnom, relativno ravnom terenu. Počinje na oko 4 km južno od sela Hodbina. Trasa autoceste je položena tako da ne presjeca gušće naseljena područja, nego prolazi iznad kanjona rijeke Neretve u blizini nekoliko naseljenih mjesta i završava neposredno ispred petlje Počitelj. Trasa uključuje dva natputnjaka, jedan podputnjak i dva prolaza za životinje, kao i izgradnju dvostranog odmorišta Rotimski potok.

Propisno upravljanje u cilju zaštite okoliša bit će usmjereno na prikupljanje i tretman sanitarnih otpadnih voda, pred-tretman oborinskih voda sa parkinga, održavanje uljnih separatora kao i upravljanje komunalnim otpadom.

Trasa ne prolazi kroz nijedno zaštićeno područje prirode niti kulturno-historijskog nasljeđa, dok je vlažno stanište Hutovo Blato (Ramsarsko područje i IBA područje) udaljeno oko 8 km južno.

Prilikom izgradnje ove dionice predviđeno je i izmještanje pet visokonaponskih dalekovoda.

OPIS AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U PERIODU OD 01.10.2020. – 31.12.2020.

Najviše aktivnosti u izvještajnom periodu je bilo na kolovoznoj konstrukciji glavne trase: završetak tamponskog sloja, završetak cementne stabilizacije, izrada BNSa (I sloj asfalta), izrada AGNSa (II sloj asfalta) 40%, izrada rigola i ivičnjaka 90%, humuziranje razdjelnog pojasa 70%.

Osim toga vršeni su radovi na vodozaštiti i radovi na odmorištu Rotimski potok: Izrada posteljice i tampona (sjever), izrada unutarnje odvodnje, hidrantske mreže i elektroinstalacija (jug) – 90%.