Ugovor o izgradnji poddionice Buna – Počitelj potpisan je 18. maja 2018. godine.

Izvođač radova je Hering d.d. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina.

Nadzor nad gradnjom vrši kompanija Aecom S.L.U.  iz Španije.

Vrijednost Ugovora za izgradnju je 25.692.383,53 eura sa PDV-om, a sredstva su osigurana putem Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) te bespovratnim sredstvima Evropske unije u visini od 8,7 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Rok za završetak radova je 18 mjeseci.

TEHNIČKI OPIS:

Poddionica Buna – Počitelj je duga 7,2 km i dio je dionice autoceste na Koridoru Vc Mostar jug – Počitelj. Poddionica je locirana na geološki izuzetno povoljnom, relativno ravnom terenu. Počinje na oko 4 km južno od sela Hodbina. Trasa autoceste je položena tako da ne presjeca gušće naseljena područja, nego prolazi iznad kanjona rijeke Neretve u blizini nekoliko naseljenih mjesta i završava neposredno ispred petlje Počitelj. Trasa uključuje dva natputnjaka, jedan podputnjak i dva prolaza za životinje, kao i izgradnju dvostranog odmorišta Rotimski potok.

Propisno upravljanje u cilju zaštite okoliša bit će usmjereno na prikupljanje i tretman sanitarnih otpadnih voda, pred-tretman oborinskih voda sa parkinga, održavanje uljnih separatora kao i upravljanje komunalnim otpadom.

Trasa ne prolazi kroz nijedno zaštićeno područje prirode niti kulturno-historijskog nasljeđa, dok je vlažno stanište Hutovo Blato (Ramsarsko područje i IBA područje) udaljeno oko 8 km južno.

 

OPIS AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U PERIODU OD 01.04.2020. – 30.06.2020.

Zemljani radovi: uređenje širokog iskopa i nasipa, uređenje posteljice i izrada tamponskog sloja, radovi na lokalnm cestama, izrada nasipa prilaznih rampi natputnjacima

Asfalterski radovi: asfaltiranje pristupnih rampi natputnjaku Grabovina i prvi sloj pristupnih rampi natputnjaku Kevčić

Odvodnja i vodosnabdijevanje: izrada glavnog kolektora unutarnje odvodnje i podrigolske drenaže, izrada betonskih kanala u bermi, izrada oborinske i fekalne kanalizacije odmorišta, betoniranje vodospremnika na odmorištima

Osiguranje kosina: postavljanje zaštitnih mreža na pokosima

Objekti: Betoniranje pješačkih staza natputnjaka Kevčić Instalaterski radovi: polaganje SN kabla i cijevi TK instalacija, betoniranje temelja rasvjete prilazu odmorištu i na odmorištu.