Dokumentacija prema zahtjevima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) – Međunarodne nabavke

Ovim projektom obuhvaćena je izgradnja  sljedećih sedam dionica autoceste popisane ispod, od sjevera prema jugu:

Dionica dužine 10,4 km između Svilaja i Odžaka (Lot 1)
Dionica dužine 5,1 km između Poprikuša i Nemile (Lot 2)
Dionica dužine 5,8 km između Donje Gračanice i Klopča (Lot 2)
Dionica dužine 3,9 km između Tunela Zenica i Donje Gračanice (tj, 2,1 km km između Donje Gračanice i Zenice sjever  i 1,8 km dionice Ulaz u tunel Zenica – petlja Zenica Sjever / Donja Gračanica) (Lot 2)
Dionica dužine 2,0 km Tunel Ivan, kao dio dionice između Tarčina i Tunela Ivan (Lot 3)
Dionica dužine 7,2 km od Bune do Počitelja (Lot 4)

Dokumenti za preuzimanje:

Okolinska dozvola – Buna – Počitelj

Zahtjev za obnovu okolinske dozvole – Tarčin – Zukići

Akcijski plan preseljenja dionica Donja Gračanica-tunel Zenica

Plan otkupa zemljišta za poddionicu Buna – Počitelj

Netehnički sažetak

Dodatne procjene o bioraznolikosti

Okolišni i društveni akcioni plan

Okvirni plan upravljanja bioraznolikošću

Plan uključenje zainteresiranih strana

Tunel Zenica – Plan otkupa zemljišta i preseljenja

Okvir za otkup i preseljenje zemljišta za Koridor Vc – mart 2017

Procjena biodiverziteta – dionica Koridora Vc – dionica izlaz iz tunela Pečuj – ulaz u tunel Zenica 

Okolišni i društveni akcioni plan: dionica Donja Gračanica – Klopče i Svilaj – Odžak

Netehnički sažetak ažurirani

Plan uključivanja zainteresiranih strana ažurirani

Okolišni i društveni akcioni plan

Netehnički sažetak

Plan uključivanja zainteresiranih strana