Dokumenti

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Pravilnik o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar

Pravilnik o javnim nabavkama JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar juni 2023

Pravilnik o saobracaju u zimskim uslovima

Pravilnik o ukupnom trajanju vremena upravljanja motornim vozilom u BiH SG 6/06

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prijevoza u FBiH SN 16/10

Pravilnik za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta SN 69/10

Pravilnik o utvrđivanju uvjeta za obavljanje vanrednog prijevoza SN 75/10

Pravilnik o turističkoj signalizaciji na putevima SG 13/07

Pravilnik o saobraćajnim znakovima i signalizaciji na cestama SG 16/07

Pravilnik o održavanju javnih cesta SN 57/15

Pravilnik o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH SN 53/15

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u FBiH 47/16

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 8/18

Pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestamma i objekuma s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 6/20

Pravilnik o dopuni Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 94/20

Prečišćen tekst Pravilnika o sistemu naplate cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima sa naplatom u Federaciji Bosne i Hercegovine SN 101/22

Pravilnik o uvjetima i visini naknade za korištenje cestovnog zemljišta za  pružanje usluga i obavljanje pratećih SN FBiH 81/10