JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je u prethodnom periodu pokrenulo snažan investicijski ciklus. Upravo zahvaljujući  ovom investicijskom ciklusu vrijednom oko četiri milijarde KM završetak svih radova na izgradnji Koridora Vc do kraja 2028. godine je realan i ostvariv.

Bez obzira na sve probleme s kojima se cijeli svijet susreće, JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar su, prvenstveno vlastitim angažmanom, na osnovu raspoloživih sredstava i kapaciteta uspjeli pokrenuti puno i možemo reći da je na prostoru Federacije BiH došlo do ekspanzije izgradnje cestovne infrastrukture. Osigurali smo da je već sada Federacija BiH jedno veliko gradilište.

Što se tiče samih dionica na Koridoru Vc, praksa izgradnje kratkih nefunkcionalnih dionica je napuštena te se novi ugovori za izvođenje radova potpisuju za funkcionalne dionice koje idu od petlje do petlje. Zahvaljujući upravo ovoj novoj praksi u trećem mjesecu ove godine potpisan je ugovor za izgradnju dionice Medakovo – Ozimice, ukupne dužine 21,3 km. Treba spomenuti da je ugovor za izgradnju navedene dionice najveći investicijski ugovor potpisan u posljednjih 30 godina u Bosni i Hercegovini, a ujedno i prvi put da JP Autoceste FBiH ugovaraju izgradnju dionice preko 20 kilometara.

U četvrtom mjesecu objavljen je tender i za posljednju dionicu na sjevernom dijelu Koridora Vc, a plan je da do sredine 2026. godine imamo u potpunosti izgrađen dio od Sarajeva do Save.

Intezitet izvođenja radova u posljednje dvije godine je znatno pojačan. Trenutno je u izgradnji preko 60 kilometara autoceste i rade se neki od najzahtjevnijih objekata na cijelom Koridoru.

Od petlje Zenica sjever do južnog dijela Žepča u dužini od 20 km u toku su radovi. Također radovi se izvode od entiteske linije prema Tešnju, te od Tešnja do južnog dijela Maglaja ukupnoj dužini blizu 30 km.

Na južnom dijelu Koridora svakako je na prvom mjestu tunel Prenj kao najzahtjevniji projekt na cijelom Koridoru. Stvorili smo sve preduslove da izgradnja ovog, devetog najdužeg cestovnog tunela u Evropi, krene u ovoj godini.

Za dionice Mostar sjever – Mostar jug, Mostar jug – tunel Kvanj i Tunel Kvanj – Buna tenderske procedure odabira izvođača su u toku, dok je za dionice od Ivana do Konjica, zatim od Konjica do tunela Prenj te do tunela Prenji do petlje Mostar sjever u toku izrada glavnog projekta. Na južnom dijelu Koridora u ovoj godini će biti završena i puštena u promet dionica Počitelj – Zvirovići, u dužini od 11 km.

Osim izgradnje autoceste na Koridoru Vc u prethodnom periodu smo se značajno aktivirali i po pitanju brzih cesta. Pokrenuli smo aktivnosti kada je riječ o izradi projektne dokumentacije svih strateških pravaca, na nekim dionicama je već krenula i eksproprijacija, a za očekivati je da u ovoj godini budu izgrađeni i prvi kilometri brzih cesta na dionicama Bihać – Cazin – Velika Kladuša, Mostar – Široki Brijeg – granica Republika Hrvatska i Nević polje – Turbe.

Jedna od stvari koje smo uspješno uradili u prethodnom periodu je i reorganizacija poslovnih procesa, posebno u dijelu koji se tiče nabavki. U ranijem periodu tenderske procedure su trajale u prosjeku po 18 mjeseci, dok sada postupak dodjele ugovora traje do osam mjeseci.

U prethodnom periodu ostvarena je i značajna saradnja sa JP Autoputevi RS i Hrvatskim autocestama. Ova saradnja dovela je do pripreme jedinstvenog sistema naplate cestarine kako u BiH tako i u Republici Hrvatskoj.  Ovim jedinstvenim sistemom naplate cestarine smanjiti će se vrijeme čekanja na naplati i generalno će se povećati nivo usluge za sve korisnike.

Izgradnja autocesta ne smije biti politički projekat, ceste služe svim građanima, bez obzira na političku ili drugu opredjeljenost. Građani BiH su dugi niz godina čekali na izgradnju autoceste i samo kvalitetni, educirani i dokazani ljudi iz struke mogu odgovoriti izazovima koje sa sobom nosi jedan ovakav projekat kakav je izgradnja Koridora Vc.

Povjereno mi je vođenje ovog preduzeća kao profesionalnom i nezavisanom stručnjaku dokazanom u realnom sektoru duži niz godina, a ja sam to povjerenje opravdao.

U zadnje dvije godine mi u Autocestama FBiH smo dokazali da se radom može mnogo napraviti, mogu slobodno reći, kao niko do sada. Ostvareni su do sada najbolji rezultati rada u Preduzeću, po svim mjerljivim parametrima. Postigli smo potpunu saradnju sa svim institucijama javne vlasti, ali se politika nije miješala u rad Uprave Preduzeća, nego je bila samo podrška i upravo je to bilo presudno da od Federacije BiH napravimo najveće gradilište u regiji.

Iako na kraju, ali nikako manje bitno, dužni smo pomenuti i da nam je saradnja sa evropskim institucijama na veoma zavidnom nivou. Imamo svakodnevnu komunikaciju i podršku naših najvećih finansijera, EBRD-a i EIB-a, Evropske komisije i šefa Evropske Delegacije lično. Zajedničkim snagama pišemo lijepu priču, koja će zasigurno ući u historiju i svjedočiti vijekovima.