Kontakt

Besplatni INFO 080 02 03 06

Help desk : +38736281385,  +38736281384

Kontakti za novinare: tel: +387 33 277 920, +387 33 277 975 i +387 36 512 328, e-mail: press@jpautoceste.ba

Pravo na pristup informacijama: tel.: +387 33 277 920, e-mail: l.narcisa@jpautoceste.ba

Etička linija: ako imate prijavu/pritužbu o kršenju propisa, posebno kršenja Etičkog kodeksa, dojavu možete podnijeti pisanim putem poštom ili na e-mail: prituzbe@jpautoceste.ba

Zaštita osobnih/ličnih podataka: tel.: +387 36 512 361 i +387 33 277 953, e-mail: dpo@jpautoceste.ba

Reklamacije korisnika naplate cestarine: e-mail: reklamacije.cestarina@jpautoceste.ba

Pitanja u vezi s ACC uslugom molimo šaljite na:

acc@jpautoceste.ba ili help.desk@jpautoceste.ba.

Pitanja u vezi s zahtjevom za oslobađanje plaćanja cestarine na autocestama, brzim cestama i objektima s naplatom u Federaciji BiH možete zatražiti na broj telefona: +387 36 512 340.

Sjedište u Mostaru

Adema Buća 20
88000 Mostar

Kontakti

+ 387 36 512 300
info@jpautoceste.ba

Operativni ured u Sarajevu

Hamdije Kreševljakovića 19
71000 Sarajevo

Kontakti

+ 387 33 277 900
info@jpautoceste.ba