Nadzorni odbor

Skupština JP Autoceste FBiH  je 26.07.2021.god na osnovu prethodne odluke Vlade FBiH donijela Odluku o imenovanju članova Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Članovi Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH se imenuju na mandat od četiri godine, počevši od dana donošenja Odluke Skupšine JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

 

Dobroslav Galić, predsjednik

Rođen je 1963. godine u Gorici, općina Grude. Zvanje inžinjer građevinarstva stekao u Zagrebu, a potom diplomirao na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu, sa zvanjem inžinjer sigurnosti. Radio u poduzeću „Prodex“ iz Gruda na poslovima izgradnje objekata, a potom kao pomoćnik načelnika općine Grude na poslovima prostornog uređenja, građevine i zaštite okoliša. U periodu od 1997. do 2004. bio je načelnik Općine Grude. Pri Uredu predsjednika Vlade ŽZH bio je savjetnik za obnovu i razvoj. Od 2008. godine zaposlen je u JP Ceste FBiH kao suradnik za nadzor i održavanje cesta.

Skupština JP Autoceste FBiH  je 26.07.2021.god na osnovu prethodne odluke Vlade FBiH imenovala Dobroslava Galića za predsjednika  Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH na mandat od četiri godine.

 

Indira Čišić, član

Rođena je 1962. godine u općini Foča . Višu Ekonomsku školu završila u Sarajevu 1986. godine, a Ekonomski fakultet 2000. u Mostaru. Radno iskustvo započela je 1985. godine u Hidrogradnji u kojoj je provela 13 godina na gradilištima Visegrad , Buk Bijela , Sirt Libija i Mostar na raznim pozicijama u okviru službe za ekonomske poslove. U bankarstvu  25 godina i radi na poziciji direktora Filijale Universal banke koju je kupila sadašnja Unicredit banka i to u peridou od 1998. do 2002. godine kad prelazi u UPI banku na poziciju direktora filijale, a nakon preuzimanja od  Intesa Sanpaolo Banke radil  na poziciji rukovodioca poslova za stanovništvo Filijale Mostar. Od 2018. god obnaša funkciju Rukovodioca podružnice Mostar BBI banke. U godinama rada u bankarstvu prisustvovala brojnim seminarima i radionicama iz oblasti bankarstva.

Skupština JP Autoceste FBiH  je 26.07.2021.god na osnovu prethodne odluke Vlade FBiH imenovala Indiru Čišić za člana Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH na mandat od četiri godine.

 

 

Marija Buntić, član

Rođena je 1971. godine u Mostaru. Nastanjena u Širokom Brijegu. Zvanje diplomiranog novinara stekla na Filozofskom fakultetu  Sveučilišta u Mostaru, a  magistrirala na Studiju Odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Radila u Ministarstvu obrane FBIH, na poslovima Šefa kabineta ministra. Trenutno zaposlena u JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice  Herceg Bosne d. d.  Mostar , na poziciji Rukovoditeljica Sektora korporativnih komunikacija.

Skupština JP Autoceste FBiH  je 26.07.2021.god na osnovu prethodne odluke Vlade FBiH imenovala Mariju Buntić za člana Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH na mandat od četiri godine.

 

Ante Vrdoljak, član

Rođen je 1971. godine u Livnu. Diplomirao je 1998. godine na Fakultetu prometnih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Radio u informatičkoj firmi RECRO u Zagrebu. Obnašao funkciju zastupnika u Skupštini HBŽ-a i savjetnika u Uredu predsjednice Federacije BiH.

Skupština JP Autoceste FBiH  je 26.07.2021.god na osnovu prethodne odluke Vlade FBiH imenovala Antu vrdoljaka za člana Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH na mandat od četiri godine.

 

Samir Kajimović, v.d. član

Rođen je 1980. u Travniku. Zvanje diplomiranog pravnika stekao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a trenutno je u fazi izrade magistarskog rada na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Od 2007. do 2008. godine radio u poduzeću Unija-inn d.o.o. Travnik, a u periodu od 2010. do 2012. na mjestu vođe tima za vođenje postupaka naplate potraživanja. Od 2012. godine radi u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine na mjestu savjetnika za upravljanje ljudskim resursima.