Na 45. sjednici Skupštine, održanoj 20.11.2020. godine imenovani su vršioci dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, na vremenski period najduže do tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure, počevši od dana donošenja Odluke Skupštine JP Autoceste FBiH:

 

Dobroslav Galić
v.d. predsjednik Nadzornog odbora

Rođen je 1963. godine u Gorici općina Grude. Zvanje inžinjer građevinarstva stekao u Zagrebu, a potom diplomirao na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu, sa zvanjem inžinjer sigurnosti.

Radio je u preduzeću „Prodex“ iz Gruda na poslovima izgradnje objekata, a potom kao pomoćnik načelnika Općine Grude na poslovima prostornog uređenja, građevine i zaštite okoliša. U periodu od 1997. do 2004. bio je načelnik Općine Grude. Pri Uredu predsjednika Vlade ŽZH bio je savjetnik za obnovu i razvoj. Od 2008. godine zaposlen je u JP Ceste FBiH kao saradnik za nadzor i održavanje cesta.

Ante Vrdoljak
v.d. član Nadzornog odbora

Rođen je 1971. godine u Livnu. Diplomirao je 1998. godine na Fakultetu prometnih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.

Radio je u informatičkoj firmi RECRO u Zagrebu. Bio je zastupnik u Skupštini HBŽ-a i savjetnik u Uredu predsjednice Federacije BiH.

Bilal Tulumović
v.d. član Nadzornog odbora

Rođen je 1962. godine u Živinicama. Diplomirao je na Saobraćajnom Fakultetu u Sarajevu, smjer drumski transport.

Bio je na rukovodećim mjestima u preduzećima Litvatrans d.d. Banovića, Živinicetrans d.o.o. Živinice i Camelija osiguranje d.d. Bihać. Obavljao dužnost ministra a potom i zamjenika ministra prometa i komunikacija u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Od 2008. godine radio kao stručni savjetnika za saobraćaj u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja.

U periodu od 2014. do 2015. bio je član Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH.

Dr.Sc. Ibrahim Badžak
v.d. član Nadzornog odbora

Rođen je 1945. godine u Mostaru. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Mostaru.

Poslijediplomski magistarski studij iz područja tehničke mehanike završio je na Mašinskom fakultetu u Nišu, a doktorsku disertaciju je odbranio na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine.

Radio je u preduzeću „SOKO“. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru bio je zaposlen kao asistent, docent, a od 2006. u stalnom je radnom odnosu u zvanju vanrednog profesora.

Osnovao i opremio Zavod za mehanizme i dinamiku mašina Instituta za mašinstvo Mašinskog fakulteta Univerzitete „Džemal Bijedić“ Mostar.
Osnivač je i predsjednik Društva za teoriju mašina i mehanizama Bosne i Hercegovine, kao i član je brojnih udruženja između ostalog i Internacionalne organizacije za teoriju mašina i mehanizama IFToMM-a.

Zlatan Lovrić
v.d. član Nadzornog odbora

Rođen je 1957. godine u Ljubiji. Diplomirao je na Građevnskom fakultetu u Sarajevu 1983. godine i stekao zvanje diplomiranog inžinjera građevinarstva.

Ima bogato iskustvo u niskogradnji i visokogradnji. Radio je na radnim mjestima upravnika građenja, inžinjera na gradilištu, tehničkog direktora i direktora tvrtke. Za direktora GP Put d.d. Sarajevo imenovan je 2011. godine, a došao je iz tvrtke Konel d.o.o. Cavtat, gdje je bio predsjednik Uprave. Obnašao je više savjetničkih funkcija.

U periodu od 2014. do 2015. bio je predsjednik Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH.