Na 27. sjednici Skupštine, održanoj 23.06.2016. godine imenovani su članovi Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar, na vremenski period od četiri godine, počevši od dana donošenja Odluke Skupštine JP Autoceste FBiH:

Dobroslav Galić
Predsjednik Nadzornog odbora

Rođen je 1963. godine u Gorici općina Grude. Zvanje inžinjer građevinarstva stekao u Zagrebu, a potom diplomirao na Visokoj školi za sigurnost u Zagrebu, sa zvanjem inžinjer sigurnosti.

Radio je u preduzeću „Prodex“ iz Gruda na poslovima izgradnje objekata, a potom kao pomoćnik načelnika Općine Grude na poslovima prostornog uređenja, građevine i zaštite okoliša. U periodu od 1997. do 2004. bio je načelnik Općine Grude. Pri Uredu predsjednika Vlade ŽZH bio je savjetnik za obnovu i razvoj. Od 2008. godine zaposlen je u JP Ceste FBiH kao saradnik za nadzor i održavanje cesta.

Ante Vrdoljak
Član Nadzornog odbora

Rođen je 1971. godine u Livnu. Diplomirao je 1998. godine na Fakultetu prometnih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu.

Radio je u informatičkoj firmi RECRO u Zagrebu. Bio je zastupnik u Skupštini HBŽ-a i savjetnik u Uredu predsjednice Federacije BiH.

Bilal Tulumović
Član Nadzornog odbora

Rođen je 1962. godine u Živinicama. Diplomirao je na Saobraćajnom Fakultetu u Sarajevu, smjer drumski transport.

Bio je na rukovodećim mjestima u preduzećima Litvatrans d.d. Banovića, Živinicetrans d.o.o. Živinice i Camelija osiguranje d.d. Bihać. Obavljao dužnost ministra a potom i zamjenika ministra prometa i komunikacija u Vladi Tuzlansko-podrinjskog kantona. Od 2008. godine radio kao stručni savjetnika za saobraćaj u Ministarstvu trgovine, turizma i saobraćaja.

U periodu od 2014. do 2015. bio je član Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH.

Dr.Sc. Ibrahim Badžak
Član Nadzornog odbora

Rođen je 1945. godine u Mostaru. Diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Mostaru.

Poslijediplomski magistarski studij iz područja tehničke mehanike završio je na Mašinskom fakultetu u Nišu, a doktorsku disertaciju je odbranio na Mašinskom fakultetu u Beogradu 1988. godine.

Radio je u preduzeću „SOKO“. Na Mašinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru bio je zaposlen kao asistent, docent, a od 2006. u stalnom je radnom odnosu u zvanju vanrednog profesora.

Osnovao i opremio Zavod za mehanizme i dinamiku mašina Instituta za mašinstvo Mašinskog fakulteta Univerzitete „Džemal Bijedić“ Mostar.
Osnivač je i predsjednik Društva za teoriju mašina i mehanizama Bosne i Hercegovine, kao i član je brojnih udruženja između ostalog i Internacionalne organizacije za teoriju mašina i mehanizama IFToMM-a.

Zlatan Lovrić
Član Nadzornog odbora

Rođen je 1957. godine u Ljubiji. Diplomirao je na Građevnskom fakultetu u Sarajevu 1983. godine i stekao zvanje diplomiranog inžinjera građevinarstva.

Ima bogato iskustvo u niskogradnji i visokogradnji. Radio je na radnim mjestima upravnika građenja, inžinjera na gradilištu, tehničkog direktora i direktora tvrtke. Za direktora GP Put d.d. Sarajevo imenovan je 2011. godine, a došao je iz tvrtke Konel d.o.o. Cavtat, gdje je bio predsjednik Uprave. Obnašao je više savjetničkih funkcija.

U periodu od 2014. do 2015. bio je predsjednik Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH.