Nadzorni odbor

Skupština JP Autoceste FBiH  je 08.01.2024.god na osnovu prethodne odluke Vlade FBiH donijela Odluku o imenovanju vršioca dužnosti članova Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Članovi Nadzornog odbora JP Autoceste FBiH se imenuju na mandat od tri mjeseca, odnosno do okončanja konkursne procedure.

Alen Tucaković, predsjednik

Rođen je 1992. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Čapljini. Diplomirao i magistrirao na Fakultetu zdravstvenih studija Univerziteta u Sarajevu i dobitnik dvostruke Srebrene značke za najboljeg studenta prvog i drugog ciklusa studija. Magistrirao i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje magistra politologije sa usmjerenjem upravljanje državom. Ima preko deset godina radnog iskustva, kraće vrijeme radio kao član medicinskog tima Košarkaške reprezentacije BiH a najvećim dijelom kao Menadžer prodaje za BiH tržište firme Panon Trade doo Sarajevo gdje je trenutno zaposlen

Ćamil Ganibegović, član

Marija Buntić, član

Rođena je 1971. godine u Mostaru. Nastanjena u Širokom Brijegu. Zvanje diplomiranog novinara stekla na Filozofskom fakultetu  Sveučilišta u Mostaru, a  magistrirala na Studiju Odnosa s javnošću Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru. Radila u Ministarstvu obrane FBIH, na poslovima Šefa kabineta ministra. Trenutno zaposlena u JP Elektroprivreda Hrvatske zajednice  Herceg Bosne d. d.  Mostar , na poziciji Rukovoditeljica Sektora korporativnih komunikacija.

Ante Vrdoljak, član

Rođen je 1971. godine u Livnu. Diplomirao je 1998. godine na Fakultetu prometnih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu. Radio u informatičkoj firmi RECRO u Zagrebu. Obnašao funkciju zastupnika u Skupštini HBŽ-a i savjetnika u Uredu predsjednice Federacije BiH.

Alen Seidinović, član

Rođen je 1989. u Tuzli. Osnovnu školu završio je u Lukavcu, a srednju Rudarsku tehničku školu je završio u Tuzli. Na Rudarsko geološko građevinskom fakultetu u Tuzli diplomirao je na odsijeku Rudarstvo. Kao rudarski inženjer radio je na izgradnji hidrotehničkog tunela za MHE DUB, u rudniku olova u Olovu. Trenutno je zaposlen u Rudniku olova, cinka i barita u Varešu. Nastanjen u  Sarajevu.