U organizaciji Sektora za upravljanje i održavanje JP Autoceste FBiH izvode se radovi na implementaciji ITS-a (Inteligentni transportni sistem) na izgrađenoj dionici autoceste Bilješevo – Sarajevo sjever. Radovi će biti izvođeni u fazama, sukladno projektnoj dokumentaciji, a odvijat će se na ukupno 47 kilometara autoceste.

Kroz sami projekat implementacije planirano je postavljanje i montaža 16 putokaznih portala čija montaža zahtjeva promjene režima prometa, a sve kako bi osigurali sigurnosne uvjete kako za izvođače radova tako i za naše korisnike.

Izmjene režima prometa će se odvijati sukladno zakonskim propisima, uz poštivanje maksimalnih mjera sigurnosti.

Planirana zatvaranja za ovaj period su sljedeće poddionice:

Obustava prometa na poddionici Zenica jug – Kakanj u lijevoj kolničkoj traci (smjer Kakanj – Zenica jug). Za vrijeme obustave navedene sekcije promet će se odvijati alternativnim pravcima R445, te M5/M17 između Kaknja i Zenice.

Planirano vrijeme zatvaranje je od 17.02.2021.godine u 21:00h do 18.02.2021.godine u 05:00h. 

Obustava prometa na poddionici Zenica jug – Kakanj u desnoj kolničkoj traci (smjer Zenica jug – Kakanj). Za vrijeme obustave navedene sekcije promet će se odvijati alternativnim pravcima M5/M17, te R445 između Zenice i Kaknja.

Planirano vrijeme zatvaranje je od 18.02.2021.godine u 21:00h do 19.02.2021.godine u 05:00h.

 

Naše korisnike molimo za razumijevanje!