Objavljen Javni oglas radi sporazumnog pribavljanja nekretnina za izgradnju dionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar pristupa realizaciji projekta izgradnje dionice Mostar jug – Buna, poddionica Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc, u koju svrhu će se provesti postupak eksproprijacije nekretnina potrebnih za izgradnju uz isplatu odgovarajućih naknada u skladu sa Zakonom o eksproprijaciji FBiH („Sl. novine FBiH“ broj  70/07, 36/10, 25/12 i 34/16).

Pozivaju se svi vlasnici nekretnina koji se nalaze na području:

  • Općine Čapljina, k.o. Stanojevići;
  • Grada Mostara, k.o. Gubavica i k.o. Hodbina;
  • Općine Stolac, k.o. Rotimlja.

radi pokušaja sporazumnog rješavanja stjecanja prava vlasništva nad određenim nekretninama  koje će se eksproprisati u svrhu izgradnje podionice Tunel Kvanj – Buna na Koridoru Vc.

Cijeli oglas možete pročitati OVDJE.