Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10, 85/21 i 92/21), Federalno ministarstvo prostornog uređenja

o b j a v lj u j e

J A V N I   P O Z I V

za uvid u

GLAVNI PROJEKAT PETLJA „VITEZ – IZLAZ IZ POSLOVNE ZONE“ –  PETLJA NEVIĆ POLJE

autori projekta: IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo i UMEL-Dalekovodmontaža d.o.o. Tuzla

investitor: JP AUTOCESTE FEDERACIJE BIH d.o.o. Mostar

1.

Na Javni poziv se, u skladu sa članom 56. st. 3. i 4. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, mogu javiti samo stranke u postupku izdavanja odobrenja za građenje dionice složene građevine brze ceste Lašva – petlja Nević Polje i to Faza 5: petlja „Vitez – izlaz iz poslovne zone“ –  petlja Nević Polje /od km 4+900 do km 9+700/, na području općina Vitez, Novi Travnik i Travnik, Srednjobosanski kanton.

2.

Na javni poziv stranke u postupku se mogu izjasniti počevši od osmog dana od dana objavljivanja, a najkasnije 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

3.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od osam dana od dana objavljivanja poziva.

4.

Stranke u postupku mogu uvid u Glavni projekat izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. Hamdije Čemerlića br. 2 u Sarajevu, od 10 do 14 sati, u roku 15 dana.

Broj: UPI/03-19-2-304/22