Na sjevernom dijelu Koridora Vc, na relaciji od Doboja do južnoj dijela Maglaja u toku je izgradnja dvije dionice autoceste u dužini od 30 kilometara. Izgradnja ovih dionica autoceste od velikog je značaja za lokalnu infrastrukturu i regionalno povezivanje, te će završetkom izgradnje i puštanjem u promet imati brojne benefite za stanovnike i privredu u ovom dijelu naše zemlje.

Putnikovo Brdo – Medakovo

Autocesta za privredni razvoj ovog kraja

Dionica Putnikovo Brdo – Medakovo ukupne je dužine 8,5 kilometara i od ključnog je značaja za općine: Tešanj, Usora i Doboj Jug, te dalji razvoj ovog područja i poboljšanje kvaliteta života stanovnika. Od izuzetne je važnosti posebno iz razloga što je u Tešnju veliki broj fabrika koje svoje proizvode izvoze u Evropsku uniju.

Početak trase autoceste je na izlazu iz tunela Putnikovo brdo 2 na međuentitetskoj granici. Dalje se trasa pruža prema petlji Usora na kojoj će se graditi bočno naplatno mjesto, nakon kojeg trasa prelazi mostom preko regulisanog korita rijeke Usore, te preko mostova dolazi do naselja Karuše. U Karušama trasa prolazi kroz brdo, te je na toj lokaciji predviđen cut & cover sistem u dužini od 220 m. U nastavku trasa prolazi kroz naseljena mjesta Tešanjka i Medakovo, kao i nenaseljena područja. Dionica se završava poslije petlje Medakovo.

U toku su radovi na širokom iskopu lijeve strane trase, kao i nasipu krakova petlje Usora. Na južnom portalu tunela izvode se radovi na zaštiti kosina prskanim betonom. U toku je i izmještanje magistralnog puta M4, regulacija korita rijeke Usore, te pripremni radovi na konstrukciji mostova Usora 1 i Usora 2 (bušenje šipova, betoniranje, stub, itd.).

Na dionici Putnkovo Brdo – Medakovo će se graditi sljedeći objekti: šest mostova, jedan cut&cover tunel, pet potputnjaka, jedan natputnjak, sedam hidrotehničkih objekata, dvije petlje, čeono i bočno naplatno mjesto, te jedan centar za održavanje i kontrolu prometa na autocesti. Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje predmetne dionice autoceste na Koridoru Vc, regulacija rijeke Tešanjke, izmještanje postojeće magistralne ceste M-4, dužine cca 3,5 kilometara te rekonstrukcija lokalnih cesta.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 167,062,555.93 eura sa PDV-om, a izgradnja ove dionice finansira se sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Izvođač radova je Euro-Asfalt d.o.o. Sarajevo, a nadzor nad izvođenjem radova vrši IRD Engineering S.r.l.

Medakovo – Ozimice

Najveći investicijski ugovor u posljednih 30 godina u BiH

Izgradnja dionice Medakovo – Ozimice ukupne dužine 21,3 kilometra je najveći investicioni projekat u posljednih 30 godina u našoj zemlji. Ova dionica se gradi na području općina: Žepče, Maglaj i Tešanj.

Na gradilištu dionice u toku su pripremni radovi na  pristupnom kampu s lokalne ceste LC40 (skidanje površinskog sloja – humusa, izrada privremenog mosta preko rijeke Liješnice), radovi na lokalnoj cesti LC5.  Također, u toku su i pripremni radovi na lokalnima cestama LC-40, LC-9, LC-5,  LC-3, LC-39, LC-38, te se na glavnoj trasi radi ispitivanje temeljnog tla.

Na dionici Medakovo – Ozimice gradit će se pored otvorene trase, jedna petlja, dva dvostrana odmorišta, osam mostova i vijadukti, dva nadvožnjaka, petnaest podvožnjaka i jedan tunel dužine 2200 metara.

Izgradnja dionice Medakovo – Ozimice finanansira se sredstvima osiguranim u okviru ugovora o zajmu sklopljenog s Europskom investicijskom bankom (EIB), te bespovratnim sredstvima Evropske unije koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 361.753.355 eura bez PDV-a. Izvođač radova je Cengiz insaat Sanayi ve Ticaret A.S., a nadzor nad izvođenjem radova vrši Yuksel PROJE A.S. i Trasa d.o.o.

Ozimice – Poprikuše

Tenderska procedura u toku

Do kraja ove godine planira se ugovaranje preostale posljednje dionice na sjevernom dijelu Koridora Vc od Maglaja do Žepča dužine 12 kilometara čime će u izgradnji biti kompletan sjeverni dio Koridora Vc. U toku je tenderska procedura za izgradnju dionice Ozimice – Poprikuše.

Na dionici Ozimice – Poprikuše predviđena je izgradnja devet mostova ukupne dužine 4.333 metara, a veći i zahtjevniji objekti su projektirani preko korita rijeke Bosne, magistralne ceste i željezničke pruge. Trasa uključuje i izgradnju pet tunela ukupne dužine 5.677 metara.

Radovi će se finansirati iz kredita Evropske investicione banke i granta Investicionog okvira za Zapadni Balkan, a procijenjena vrijednost nabavke radova iznosi 300 miliona eura.

Početkom izgradnje dionice Ozimice – Poprikuše, od Maglaja do Žepča, će biti zaokružena izgradnja autoceste na sjeveru Koridora Vc.

Procjene su da bi završetak radova na ovom dijelu Koridora od entitetske linije do Poprikuša, trebao biti u potpunosti izgrađen do kraja 2026. godine.

 

Press JP Autoceste FBiH