Počeo je izbor izvođača radova za tunel Prenj, najsloženijeg građevinskog poduhvata i ključne dionice za cijeli Koridor Vc. Tunel Prenj je tehnički najzahtjevniji i sa stajališta struke jedan od najkompleksnijih objekata u historiji građevinarstva Bosne i Hercegovine.

Tunel je lociran u centralnom masivu planine Prenj i sa dužinom od 10,45 kilometara radit će se o devetom najdužem cestovnom tunelu u Evropi, a prvi je ovakav tunel u Bosni i Hercegovini koji prelazi granicu od šest kilometara.

Autocesta od Sarajeva do Mostara uveliko će skratiti putovanje. Poređenja radi trenutna dužina puta preko M-17 iznosi 113 km, dok će izgradnjom autoceste iznositi 82 km. Preciznije, vrijeme putovanja će se skratiti sa dosadašnjih dva sat na nešto manje od jednog sat vožnje, što u konačnici dovodi do skraćenja puta od 31 km i uštede vremana za više od jednog sata.

Tunel će biti dio dionice autoceste Ovčari – tunel Prenj – Mostar sjever i ključni je za povezivanje Sarajeva sa Mostarom, odnosno jače unutrašnje povezivanje Bosne sa Hercegovinom, što je i strateški cilj, odnosno kompletiranje izgradnje cijelog koridora 5c kroz Federaciju BiH.

Tunel Prenj je dio mozaika koji će kvalitetnije pozicionirati BiH u evropske tokove jer će međunarodni koridor privući saobraćaj putnika i roba od Budimpešte prema Jadranu.

Tunel Prenj je projekat koji mijenja Bosnu i Hercegovinu a radovi počinju u prvoj polovini naredne godine.

 

Press JP Autoceste FBiH