Odnosi s javnošću

Misija odnosa s medijima jeste pravovremeno, tačno i profesionalno informiranje javnosti o ulozi, ciljevima, aktivnostima i društvenoj odgovornosti Preduzeća.

Transparentnost i javnost rada temeljne karakteristike su JP Autoceste FBiH, a koje su definirane Pravilnikom o komunikaciji i odnosima s javnošću, čime je napravljen pozitivan pomak u kvaliteti i stilu komunikacije između JP Autoceste FBiH i javnosti, što pridonosi jačanju pozitivne slike preduzeća.

Medijske upite šaljite na mail adresu: press@jpautoceste.ba ili putem telefona +387 33 277 920, +387 33 277 984 i +387 36 512 328.

Navedena e-mail adresa namijenjena je predstavnicima medija.

U cilju brže i kvalitetnije saradnje sa medijskim kućama JP Autoceste FBiH je uvelo online proceduru za dobijanje saglasnosti za snimanje gradilišta autoceste na Koridoru Vc i brzih cesta, te dionica u prometu na A1, objekata i naplatnih mjesta u nadležnosti preduzeća.

Saglasnost za snimanje i/ili izvještavanje možete preuzeti klikom na pdf ispod.

Saglasnost čitko popuniti i proslijediti najkasnije dan prije željenog termina snimanja do 15:00 sati (saglasnost za subotu i nedjelju najkasnije u petak do 15:00 sati) na mail: press@jpautoceste.ba

SAGLASNOST ZA SNIMANJE/IZVJEŠTAVANJE 

Snimanje /izvještavanje sa tražene lokacije moguće je tek po dobijanju pismenog odobrenja od strane direktora JP Autoceste FBiH.

Odgovore na građanske upite ili korisničke upite (računi, reklamacije, pritužbe, radovi) možete dobiti pozivom na besplatan INFO broj 080 02 03 06 ili Help desk : +387 36 281 385,  +387 36 281 384 ili putem e-mail adresa info@jpautoceste.ba ili help.desk@jpautoceste.ba.