Dobrodošli u Press centar JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar. Ovdje možete saznati sve informacije vezane uz naše preduzeće, kao što su vijesti, intervjui članova Uprave, objave medija o preduzeću, te press materijal.

Služba za odnose sa javnošću stručno i operativno obavlja poslove u vezi sa nastupom JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar u javnosti.

Služba učestvuje u planiranju i preduzimanju mjera za kontinuirano komuniciranje između preduzeća i njegovog okruženja.

Na blagovremen objektivan i svestran način informira javnost o realizaciji poslovne politike preduzeća, sugerira i priprema potrebna reagiranja i saopćenja, održava stalne kontakte sa novinarima i organizira konferencije za medije.

Redovnim ažuriranjem i održavanjem internet prezentacije preduzeća stručna i šira javnost se svakodnevno detaljno informira o svim aspektima poslovanja iz nadležnosti JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Kontaktirajte našu Press službu:

E-mali: press@jpautoceste.ba

Tel: +387 33 277 920