Pod zimskim uvjetima saobraćaja na putevima smatra se postojanje najmanje jedne od sljedećih situacija:

  1.  kada pada snijeg i hvata se na kolovozu puta,
  2.  kada na većoj površini kolovoza ima ostataka ugaženog i sleđenog snijega,
  3.  kada pada kiša i ledi se na kolovozu, ili
  4. kada je kolovoz zaleđen.