Organizaciona struktura

 

 

Ukupan broj zaposlenih u JP Autoceste FBiH zaključno sa 31.12.2022. je 499.