R.b. Dionica km Procijenjena (građenje + nadzor ) vrijednost KM (bez PDV-a) Ugovorena (građenje + nadzor) vrijednost KM     (bez PDV-a) Izvor financiranja Postotak (%) realizacije projekta Napomena / trenutni status
1 2 3 4 5 6 7 8
R.b. Dionica km Procijenjena (građenje + nadzor ) vrijednost KM (bez PDV-a) Ugovorena (građenje + nadzor) vrijednost KM     (bez PDV-a) Izvor financiranja Postotak (%) realizacije projekta Napomena / trenutni status
Dionice u izgradnji
1. Svilaj – Odžak, Faza II 10,4 Procjenjuje se okončanje radova na cca 60.000.000 KM 74.521.049 građenje; 1.983.701 nadzor EBRD 76 mil Eur (financiranje ove dionice 14,5 mil Eura) i sredstva granta 19,6 mil Eura Projektovanje: 100% Glavni projekat je završen. Radovi Faze II su uglavnom završeni. Ostalo je da se izvedu sitni završni radovi, te radovi na srednjenaponskom napajanju i vodosnadbijevanju odmorišta i naplatnog mjesta, kao i završni obračun radova. Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 95 %
2. Drivuša – Klopče 2,3 Procjenjuje se povećanje ugovorenih vrijednosti 56.046.815 građenje; 5.556.423 nadzor KFAED 10,5 mil KD Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Izgradnja ove poddionice je pri kraju. Rok izgradnje je već produžen. Radovi su pri samom kraju i završetak se očekuje početkom 2019. godine.  Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 97 %
3. Klopče – D.Gračanica 5,8 Procjenjuje se povećanje ugovorenih vrijednosti 180.336.366 građenje; 9.149.177 nadzor OFID 24 mil Eura                OFID 48 mil USD                       EBRD 76 mil Eura (financiranje ove dionice 61,5 mil Eura) Projektovanje: 100% Glavni projekat je završen. Radovi na ovoj poddionici su u toku. Zbog izuzetno loših geoloških prilika na trasi, bilo je neophodno izmjeniti projektnu dokumentaciju. Očekuje se produženje roka za završetak do kraja 2019. godine. Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 65 %
4. Buna – Počitelj 7.2 42.948.662 građenje; 2.564.289 nadzor EBRD 80 mil Eura (od čega se na ovu dionicu odnosi 23,3 mil Eura) Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Potpisani ugovori za građenje i usluge nadzora. Zvanični početak radova na ovoj dionici 03.08.2018. godine. Pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 3,5  %
5. BC Prača – Goražde (I faza) 13,7     (5,8) 69.999.900 građenje; Za nadzor nije potpisan ugovor – procjena cca 3.000.000 KM Zaključak Vlade FBiH – sredstva dobiti javnih preduzeća (70.000.000 KM);   Nadzor: 3.000.000 KM – vlastita sredstva JP Autoceste Projektovanje: 100% Idejni projekat završen – Tunel dužine L=5,8 km će biti rađeni po modelu D&B – Žuti FIDIC. Ugovor za izgradnju potpisan, a zbog žalbi u toku provođenja postupka za izbor konsultanta za usluge nadzora, ugovor još uvijek nije potpisan.  Za ovu dionici je pribavljena okolinska dozvola, a u toku je proces ishodovanja urbanističke saglasnosti.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
Dionice – planirani početak izgradnje u 2019. godini
6. Vraca (tunel Zenica) – Donja Gračanica (tunel Pečuj) 4 112.602.431 građenje; 4.742.614 nadzor EBRD 80 mil Eura (od čega se na ovu dionicu odnosi cca 56,7 mil Eura) Projektovanje: 100% Idejni projekat – žuti FIDIC. Potpisani ugovori za izvođenje radova i usluge nadzora nad građenjem. Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska dozvola. (Okolinska dozvola mora biti obnovljena u 2019. godini)
Eksproprijacija:99,78%
Građenje: 0%
7. Putnikovo brdo – Medakovo 8.5 124.195.205 EBRD 60 mil Eura Projektovanje: 0% Dionica autoceste podijeljena je na dvije sekcije: prva: Putnikovo brdo 2 – Karuše i druga: Karuše – Medakovo. Za prvu sekciju Izrađen je glavni projekat 2010. godine od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH koji je neophodno uskladiti sa važećim tehničkim specifikacijama. Za drugu sekciju izrađen je Idejni projekat 2014. godine. Poslije kompletiranja Glavnog projekta za cijelu dionicu provela bi se tenderska procedura za izbor izvođača radova. Pribavljena je okolinska dozvola, koju će trebati obnoviti u 2019. godini. Za drugu sekciju Karuše – Medakovo pribavljena je urbanistička saglasnost.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
8. Poprikuše – Nemila 5.5 364.148.961 EIB 90 mil Eura       EBRD 70 mil Eura Projektovanje: 100% Idejni projekat završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova, usluga nadzora i tehničke pomoći. Ugovor će biti po modelu “design & build” (žuti FIDIC). Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost i okolinska dozvola. (Okolinska dozvola mora biti obnovljena u 2019. godini)
Eksproprijacija:53,32%
Građenje: 0%
9. Nemila – Vranduk 5.7 70.409.880 KFAED 36 mil Eura Projektovanje: 75% Glavni projekat nije završen zbog usaglašavanja sa zahtjevima lokalne zajednice. Pokrenute su tenderske procedure za nabavku usluga nadzora, a za izbor izvođača radova se očekuje nakon usaglašavanja sa zahtjevima lokalne zajednice. Pribavljena je urbanistička saglasnost i  okolinska* dozvola. (Okolinska dozvola mora biti obnovljena u 2019. godini)
Eksproprijacija: 21%
Građenje: 0%
10. Vranduk – Ponirak 5,3 138.238.012 OFID 49 mil Eura Projektovanje: 100% Glavni projekat završen.  U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova i usluga nadzora. Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. (Okolinska dozvola mora biti obnovljena u 2019.)
Eksproprijacija:89,32%
Građenje: 0%
11. Ponirak – Vraca        (tunel Zenica) 2.7 161.670.864     EIB 50 mil    Eura Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Pokrenuta je tenderska procedura za odabir izvođača radova, usluga nadzora i TA. Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. (Okolinska dozvola mora biti obnovljena u 2019.)
Eksproprijacija:93,37%
Građenje: 0%
12. Tarčin – Ivan 6.9 195.583.000 EIB 50 mil Eura (za Lot 1.)           EBRD 50 mil Eura (za Lot 2.) Projektovanje: 97% Glavni projekat završen. U toku projektovanje priključne saobraćajnice. Dionica podijeljenja u dva lota: Lot 1. Tarčin – ulaz u tunel Ivan i Lot 2. tunel Ivan. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova, usluga nadzora i TA za Lot 2. – tunel Ivan, dok za Lot 1. Tarčin – ulaz u tunel Ivan planira se početak tenderske procedure u 2019. godini. Za ovu dionici je pribavljena okolinska dozvola, a u toku je obnavljanje urbanističke saglasnosti, te priprema za ishodovanje građevinske dozvole.
Eksproprijacija: 99%
Građenje: 0%
13. Tunel Prenj 12 476.097.965 EXIM 240 mil Eura Projektovanje:100% Idejni projekat završen. Prema prirodi projekta i potrebnoj tehnologiji optimalan način izgradnje tunela Prenj je prema međunarodnom ugovoru „Design and build“ (žuti FIDIC). Pribavljena je Prethodna Vodna saglasnost, a u toku je ishodovanje okolinske dozvole.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
14. Mostar Sjever – Mostar Jug 15.4 464.062.033 EXIM 240 mil Eura Projektovanje: 100% Glavni projekat je urađen, međutim potrebno je izvršiti dodatno projektovanje. S druge strane, procedura usvajanja prostornog  plana je dovela do izmjene trase projekta na širem lokalitetu oko petlje Mostar jug zbog čega bi također bilo neophodno izraditi projektnu dokumentaciju. Poslije kompletiranja projekta provela bi se tenderska procedura za izbor izvođača radova i nadzora na izgradnji ovog dijela autoceste. Ugovor će biti po modelu “design & build” (žuti FIDIC)
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
15. Mostar Jug – Kvanj 8.5 140.554.831 EBRD 60 mil Eura Projektovanje: 100 % Idejni projekat je završen. EBRD će finansirati izradu GAP analize postojeće projektne dokumentacije.  Poslije završene analize, EBRD će dati saglasnost za objavu tendera (pretkvalifikacije). Ugovor će biti po modelu “design & build” (žuti FIDIC). U toku je Izrada GAP Analize od strane EBRD-ovih Konsultanata i pribavljanje prethodnih saglasnosti.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
16. Kvanj – Buna (tunel Kvanj) 5,2 201.366.923 EIB 100 mil Eura Projektovanje: 100% Idejni projekat završen. U toku je priprema tenderske dokumentacije za fazu pretkvalifikacije. Ugovor će biti po modelu “design & build” (žuti FIDIC). Tenderska dokumentacija je pripremljena za nabavku usluga Tehničke pomoći za PIU jedinicu i čeka se saglasnost EIB-a za objavu. U toku je pribavljanje prethodnih saglasnosti.
Eksproprijacija:11,84%
Građenje: 0%
17. Počitelj – Zvirovići 11.1 212.945.150 EIB 100 mil Eura Projektovanje: 100% Tenderska procedura za izbor izvođača radova i nadzora nad građenjem je u završnoj fazi i u narednom periodu očekuje se potpisivanje ugovora.  Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 0%
18. BC Lašva – Nević Polje (lot 1. Vitez – Nević Polje) 5 55.000.000 Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška  dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima” Projektovanje: 90% Glavni projekat završen. U toku su aktivnosti na donošenju prostorno planske osnove kao preduvjet za dobijanje urbanističke saglasnosti, nakon čega bi se pristupilo provođenju tenderske procedure za izbor izvođača radova i nadzora po ubrzanom postupku. Zahtjev za ishodovanje urbanističke je predat još davno, ali se čeka na  usvajanje prostorno planske dokumentacije SBK. U međuvremenu je projekat promijenjen i podijeljen na sekcije.
Eksproprijacija: 2,78%
Građenje: 0%
19. AC Tuzla – Žepče 55,4 (5.5) 35.000.000 Zaključak Vlade FBiH – sredstva dobiti javnih preduzeća Projektovanje: 100% Idejni projekat završen. Potrebno je uraditi dodatna geomehanička ispitivanja na dionici Mihatovići-Lukavac L=5.5 km. Obzirom da su planirana sredstva neznatna u odnosu na procjenjenu vrijednost kompletne dionice radit će se prva faza (poluprofil) poddionice Mihatovići – petlja Lukavac. Ugovor će biti po modelu “design & build” (žuti FIDIC). Pribavljena je okolinska dozvola.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
20. Sarajevska obilaznica (Lot 3B) 1,5 21.500.000 Vlastita sredstva JP Autoceste Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača i nadzora za izgradnju ove dionice autoceste.  Za ovu dionici je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola
Eksproprijacija: 98%
Građenje: 0%
21. Regionala R425a Tromeđa – Zvirovići 5.8 5.175.000 Odluka Vlade FBiH Vbroj: 512/2018 (budžetska sredstva – 5.000.000 KM i vlastita JP AC – 175.000 KM) Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača i nadzora za rehabilitaciju ove regionalne ceste.
Građenje: 0%