R.b. Dionica km Procjenjena /ugovorena (građenje + nadzor) vrijednost KM     (bez PDV-a) Izvor finansiranja Procenat (%) realizacije projekta Napomena/ trenutni status
1 2 3 4 5 6 7
A) Dionice u izgradnji
1. Vranduk – Ponirak 5,3 132.108.163 OFID 49 mil. EUR-a (dvije kreditne linije: 27.15 mil. USD i 24.30 mil. Eura) Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za izgradnju i usluge nadzora nad izvođenjem radova. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, građevinska dozvola i okolinska dozvola.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 1.5%
2. Ponirak – Vraca 2,7 119.945.626     EIB 50 mil. EUR-a Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za konsultantske usluge za Tehničku pomoć za PIU JP Autoceste. Zaključen je ugovor za građenje i usluge nadzora. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u. Pribavljena je urbanistička saglasnost, građevinska dozvola, te okolinska dozvola.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 2%
3. Vraca – Donja Gračanica 3,9 117.345.045 EBRD 80 mil. EUR-a (od čega se na ovu dionicu odnosi cca 56.7 mil. Eura) Projektovanje: 100% Idejni projekat – žuti FIDIC. Potpisani ugovori za izvođenje radova i usluge nadzora nad građenjem. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te obnovljena okolinska dozvola.
Eksproprijacija:100%
Građenje: 8.2%
4. Klopče – D.Gračanica 5,8 259.488.554 OFID 24 mil. EUR-a                OFID 48 mil. USD                       EBRD 76 mil. EUR-a (finansiranje ove dionice 61.5 mil. Eura) Projektovanje: 100% Glavni projekat je završen. Radovi na ovoj poddionici su u toku. Zbog izuzetno loših geoloških prilika na trasi, bilo je neophodno izmjeniti projektnu dokumentaciju. Očekuje se produženje roka za završetak krajem građevinske sezone 2020. godine. Potpisan je addendum na ugovor za građenje kojiim je ugovorena vrijednost povećana. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 78.3%
5. Drivuša – Klopče 2,3 66.532.746 KFAED 10,5 mil. KD Projektovanje: 100% Glavni projekat je završen. Izgradnja ove poddionice je pri kraju. Rok izgradnje je već produžen. Radovi su pri samom kraju. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Potpisan je addendum na ugovor za građenje kojiim je ugovorena vrijednost povećana.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 99%
6. Tarčin – Ivan Lot 2. (tunel Ivan) 2 116.327.527 EBRD 50 mil. EUR-a       (Lot 2.) Projektovanje: 100% Glavni projekat završen.  Dionica podjeljenja u dva lota: Lot 1. Tarčin – ulaz u tunel Ivan i Lot 2. tunel Ivan. Za Lot 2. – tunel Ivan  zaključeni su ugovori za izvođenje radova i usluga nadzora.  Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola i urbanistička saglasnost, a u toku je ishodovanje građevinske dozvole. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 0%
7. Buna – Počitelj 7,2 45.512.950 EBRD 80 mil. EUR-a (od čega se na ovu dionicu odnosi 23,3 mil. Eura) Projektovanje: 100% Glavni projekat je završen. Potpisani ugovori za građenje i usluge nadzora. Zvanični početak radova na ovoj dionici je bio 03.08.2018. godine. Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Pribavljena je dopuna odobrenja za građenje za izmještanje dalekovoda. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 35.7%
8. Počitelj – Zvirovići 11,1 172.949.609 EIB 100 mil. EUR-a Projektovanje: 100% Pribavljena je urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Zaključeni ugovori za izvođenje radova, usluge nadzora nad izvođenjem radova i TA za PIU Jedinicu JP Autoceste. Radovi su podjeljeni na dva lota: Lot 1. petlja Počitelj – početak mosta Počitelj i kraj mosta Počitelj – Zvirovići, a Lot 2. most Počitelj. Radovi ugovoreni po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 0.5%
9. BC Prača – Goražde (I faza) 13,7     (5.8) 72.977.897 Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima” Projektovanje: 100% Idejni projekat završen – Tunel dužine L=5,8 km će biti rađen po modelu ugovora – Žuti FIDIC. Ugovor za izgradnju potpisan, kao i za usluge nadzora. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola, a u toku je proces ishodovanja urbanističke saglasnosti.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 9.4%
10. Regionala R2425a Tromeđa – Zvirovići 5,8 5.028.169 Finansiranje vlastitim sredstvima Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Zaključen je ugovor za izvođenje radova i usluge nadzora nad izvođenjem radova
Građenje: 33%
B) Dionice za koje je tenderska procedura u toku
11. Poprikuše – Nemila 5,5 333.977.531 EIB 90 mil. EUR-a       EBRD 70 mil. EUR-a Projektovanje: 100% Idejni projekat završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova, usluga nadzora i tehničke pomoći. Ugovor će biti po modelu ugovra Žuti FIDIC. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost i okolinska dozvola.
Eksproprijacija: 90%
Građenje: 0%
12. Nemila – Vranduk 5,7 70.409.880 KFAED 36 mil. EUR-a Projektovanje: 85% Izrada Glavnog projekta je u završnoj fazi. Do kašnjenja je došlo zbog usaglašavanja sa zahtjevima lokalne zajednice. Tenderske procedure za izvođača radova i konsultantske usluge nadzora su u toku. Pribavljena je urbanistička saglasnost i okolinska dozvola. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 21%
Građenje: 0%
13. Tarčin – Ivan Lot 1. (Tarčin – ulaz u tunel Ivan) 4,9 96.500.652 EIB 50 mil. EUR-a           (Lot 1.) Projektovanje: 100% Glavni projekat završen. Dionica podijeljenja u dva lota: Lot 1. Tarčin – ulaz u tunel Ivan i Lot 2. tunel Ivan. Nakon izbora tehničke pomoći za proceduru nabavke za LOT 1 Tarčin – ulaz u Tunel Ivan, pokrenut je postupak nabavke radova za izgradnju autoceste, te konsultantskih usluga nadzora i tehničke pomoći za PIU. Za ovu dionicu je pribavljena okolinska dozvola i urbanistička saglasnost, a u toku je ishodovanje građevinske dozvole. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 100%
Građenje: 0%
14. Kvanj – Buna (tunel Kvanj) 5,2 201.366.923 EIB 100 mil. EUR-a Projektovanje: 100% Idejni projekat završen. Ugovor će biti po modelu ugovora Žuti FIDIC. Pribavljena je urbanistička saglasnosti i okolinska dozvola. Nakon izbora tehničke pomoći za proceduru nabavke za Tunel Kvanj – Buna, pokrenut je postupak nabavke radova za izgradnju autoceste te konsultantskih usluga nadzora i tehničke pomoći za PIU.
Eksproprijacija: 74,38%
Građenje: 0%
15. Sarajevska obilaznica (lot 3B) 1,5 21.500.000 Finansiranje vlastitim sredstvima Projektovanje: 100% Glavni projekat je završen. U toku je tenderska procedura za izbor izvođača radova. Za usluge nadzora zaključen je ugovor. Za ovu dionicu je pribavljena urbanistička saglasnost, te okolinska i građevinska dozvola. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 98%
Građenje: 0%
C) Dionice za koje su pripremne aktivnosti za gradnju u toku
16. Putnikovo brdo – Medakovo 8,5 123.845.405 EBRD 60 mil. EUR-a Projektovanje:  0% Dionica autoceste podijeljena je na dvije sekcije: prva: Putnikovo brdo 2 – Karuše i druga: Karuše – Medakovo. Za prvu sekciju Izrađen je glavni projekat 2010. godine od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH koji je neophodno uskladiti sa važećim tehničkim specifikacijama. Za drugu sekciju izrađen je Idejni projekat 2014. godine. Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta koji će objediniti obje sekcije. Pribavljena je okolinska dozvola. Za drugu sekciju Karuše – Medakovo pribavljena je urbanistička saglasnost. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
17. Medakovo – Ozimice 21,7 340.500.000 Finansiranje cijele dionice Medakovo – Poprikuše 50% EIB (181 mil. Eura), 20% WBIF grant, 10% vlastita sredstva JPAC i 20% drugi izvori Projektovanje:  0% Urađen je Idejni projekat 2006. godine, te analiza i optimizacija istog 2014. godine. Pribavljena je urbanistička saglasnost, te obnovljena okolinska dozvola. Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
18. Ozimice – Poprikuše 12,8 355.750.000 Finansiranje cijele dionice Medakovo – Poprikuše 50% EIB (181 mil. Eura), 20% WBIF grant, 10% vlastita sredstva JPAC i 20% drugi izvori Projektovanje:  0% Urađen je Idejni projekat 2006. godine, te analiza i optimizacija istog u toku 2013/2014.godine. U istom periodu urađena je dopuna studije izvodljivosti za navedenu dionicu. Pribavljena je okolinska dozvola. U toku 2019. godine urađena je projektna dokumentacija za izmjenu završnog dijela Ozimica – Poprikuše, dužine cca 1,1 km, te elaborat eksproprijacije i parcelizacije od krajnje tačke dionice Poprikuše – Ozimica dužine cca 6km prema sjeveru. Raspisan je tender za izradu Glavnog projekta. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
19. Ovčari – Mostar Sjever – Mostar Jug 51 1.596.510.668  EIB i EBRD               (600 mil. EUR-a) i komercijalni kredit konzorcija banaka i EBRD-a  (240 mil. EUR-a) Projektovanje:  0% Dionica Ovčari – Mostar Jug obuhvaća sljedeće:
Ovčari (Konjic) –  Prenj (cca 11km), Tunel Prenj (cca 12km), Prenj (Salakovac) – Mostar Sjever (cca 13km), Mostar Sjever – Mostar Jug ( cca 15 km).
U proteklom periodu izvršena je optimizacija trase dionice autoceste Ovčari – Konjic – Mostar sjever. Za ovu poddionicu završena je investiciono tehnička dokumentacija (idejni projekat, studija uticaja na okoliš, saobraćajna studija i geotehničke studije). Za poddionice Ovčari – Prenj i Prenj – Mostar sjever planirano je ugovaranje po Crvenom FIDIC-u, a poddionicu Tunel Prenj po Žutom FIDIC-u. Glavni projekt dionice Mostar sjever – Mostar jug izrađen je 2010. godine od strane Ministarstva komunikacija i prometa BiH. Obzirom da projekt ne sadrži osnovne elemente koji bi omogućili njegovu uspješnu implementaciju, te izmjene trase na širem lokalitetu oko petlje Mostar jug, potrebno je izvršiti ažuriranje postojećeg Glavnog projekta.  Neophodno je izraditi i Studiju uticaja na okoliš, studiju za prethodnu vodnu saglasnost te elaborate za ostale saglasnosti, kao i elaborate eksproprijacije.
Eksproprijacija: 0%
Građenje: 0%
20. Mostar Jug – Kvanj 9,2 140.583.567 EBRD 60 mil. EUR-a Projektovanje: 100% Idejni projekat je završen. U toku je izrada GAP analize od strane EBRD-ovih Konsultanata. Radovi će se ugovoriti po Crvenom FIDIC-u. U toku je pribavljanje predhodnih saglasnosti.
Eksproprijacija: 30%
Građenje: 0%
21. BC Lašva – Nević Polje (lot 1. Vitez – Nević Polje) 24,5 (5,5) 55.000.000 Odluka Vlade FBiH o usvajanju programa utroška  dijela sredstava “Kapitalni transferi javnim preduzećima” Projektovanje: 95% Glavni projekat završen. U toku su aktivnosti na donošenju prostorno planske osnove kao preduvjet za dobijanje urbanističke saglasnosti, nakon čega bi se pristupilo provođenju tenderske procedure za izbor izvođača radova i nadzora po ubrzanom postupku. Zahtjev za ishodovanje urbanističke je predat krajem 2013. godine, ali se čeka na usvajanje prostorno planske dokumentacije SBK. U međuvremenu je dobivena saglasnost općina Travnik i Novi Travnik na predloženu trasu, te je projekat potrebno doraditi sa usvojenom trasom. Radovi će se ugovarati po Crvenom FIDIC-u.
Eksproprijacija: 4.78%
Građenje: 0%