Ugovor o izgradnji poddionice Počitelj – Zvirovići potpisan je 20.06.2019. godine.

LOT 1 obuhvata trasu autoceste od početne stacionaže do mosta Počitelj i od mosta Počitelj do Petlje Zvirovići. Veliki most Počitelj nije sastavni dio ovog lota. Izvođač radova je China State Construction Engineering Corporation Limited (Kina), a vrijednost ugovora iznosi 56.522.840,50 eura bez PDV-a.

Izvođač radova za LOT 2 (Most Počitelj) je konzorcij koji čine Azvirt Limited Liability Company (Azerbejdžan), Sinohydro Corporation Limited (Kina) i Powerchina Roadbridge Group Co. Ltd. (Kina), a ukupna vrijednost radova za izgradnju mosta Počitelj je 28.114.889,53 eura bez PDV-a.

Nadzor nad gradnjom za oba lota vrši kompanija IRD Engineering S.R.L. (Italija).

Izgradnja poddionice Počitelj – Zvirovići financira se iz sredstava osiguranih u okviru ugovora o zajmu sklopljenog sa Europskom investicijskom bankom (EIB) u visini od 100 miliona eura  i bespovratnim sredstvima Europske unije u visini od 5 miliona eura koja su osigurana u okviru Agende za povezivanje preko Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Predviđeni rok izgradnje za LOT 1 je 24 mjeseca, a za LOT 2 30 mjeseci.

 

TEHNIČKI OPIS:

Poddionica Počitelj – Zvirovići je dio dionice Počitelj – Bijača. Duga je 11,07 kilometara i podijeljena je na dva LOT-a.

U LOT-u 1 su značajni objekti: petlja Počitelj sa naplatnim mjestom i pristupnim prometnicama, tri vijadukta, tunel i otvorena trasa.

LOT 2 je Most Počitelj dužine 980 m. Most Počitelj je kontinurani prednapeti armiranobetonski most sandučastog poprečnog presjeka, građen tehnologijom slobodne konzolne gradnje. Stubovi mosta su visoki 92,97,92,91,88 i 66m.

 

OPIS AKTIVNOSTI NA GRADILIŠTU U PERIODU OD 01.04.2020. – 30.06.2020

Lot 1 – Sekcija 1 – U drugom kvartalu izvedeni su zemljani radovi na glavnoj trasi i petlji Počitelj (ukupno je izvršeno iskopa 68% i nasipa 36%). U toku je iskopavanje naplatnog mjesta Počitelj i priključnih prometnica. Betonski radovi na podvožnjacima Bivolje Brdo i Ševaš Njive izvedeni su do 100%. Iskopan je podvožnjak na petlji Počitelj i započelo je betoniranje temelja. Svi propusti (6/6) na glavnoj trasi su izgrađeni i trenutno se zatrpavaju. Premeštanje komunalnih instalacija izvršeno je na više lokacija. Interregionalno čvorište je trenutno u fazi projetovanja. Nadvožnjak Gradina redizajniran je zbog kolizije s Interregionalnim čvorištem.

Lot 1 – Sekcija 2 – U izvještajnom periodu izvedeni su zemljani radovi na glavnoj trasi (ukupno je izvršeno iskopa 30% i nasipa 40%). U toku su radovi na temeljenju viadukta M4. U toku su radovi na iskopu, primarnoj potpori i temeljenju tunela Počitelj. Ukupno je iskopano 50% tunela (obe cijevi). Otkrivena je pećina u lijevoj cijevi koja je omela napredak iskopa. Pripremni radovi na sjevernom portalu su u toku. Ukupno je završeno 13 (od 20) propusta. Premeštanje komunalnih instalacija izvršeno je na više lokacija. Radovi na području između tunela Počitelj sjeverni portal i Mosta Počitelj (iznad željeznice) još nisu počeli. To uključuje dva visoka zasjeka (visine 60 m), dva vijadukta, potporni zidovi i tri propusta. Bili su potrebni dodatni geo-istražni radovi (koji su u toku), kao i željezničke zaštitne barijere koje su trenutno u fazi projektiranja. Prilagodba projekta naplatnog mjesta Zvirovići je neophodna.

Lot 2 – Most Počitelj – Stubno mjesto S2 – U tijeku su dodatni radovi geo-istrage. Radovi na izradi šipova nisu započeli. Stubno mjesto S3 – Izvršene su pripremni i dodatni geoistražni radovi. U tijeku je statičko ispitivanje šipova. Ukupno je dovršeno 4 od 25 šipova. Stubno mjesto S4 – Priprema, dodatno geo-istraživanje i test statičkog opterećenja šipova je završen. Ukupno je dovršeno 15 od 25 šipova. Stubno mjesto S5 – Izvršene su pripreme i dodatni geo-istražni radovi.