Direktor JP Autoceste FBiH, izvršni direktor Sektora za projektovanje i građenje sa saradnicima, predstavnici Srba povratnika Grada Mostara, lokalne zajednice Ortiješ/Lakševine MZ Buna, gradski vijećnik u Gradu Mostaru i nositelj Srpske liste za Grad Mostar i predstavnici Evropske banke za obnovu i razvoj održali su jučer sastanak u sjedištu JP Autoceste FBiH u Mostaru.

Sastanak je održan s ciljem kontinuiteta dijaloga i partnerskog odnosa između lokalne zajednice Ortiješ/Lakševine i JP Autoceste FBiH, a u svrhu izgradnje poddionice Mostar jug – tunel Kvanj.

Tokom sastanka predstavnici Srba povratnika Grada Mostar, lokalna zajednica Ortiješ/Lakševine kao i gradski vijećnik u Gradu Mostaru i nositelj Srpske liste za Grad Mostar iskazali su punu podršku izgradnji poddionice Mostar jug – Tunel Kvanj kao projektu od javnog interesa koji će imati značaj za grad Mostar kao i za cijelokupnu zajednicu.

Nakon prezentacija trase prema Idejnom projeku za poddionicu Mostar jug – Tunel Kvanj, učesnici su razgovarali o mogućnostima većeg doprinosa za lokalnu zajednicu. Realizacija pristupnog put za lokalnu zajednicu koji vodi od Gnojnica, preko Ortiješa do Kosora je prvi korak u poboljšanju kvalitete života ove lokalne zajednice. Naime, paralelno sa autocestom će se izgraditi put od Gnojnica do Kosora kojim će se omogućiti novi i bolji pristup svim parcelama u tim naseljima.

Također, predstavnici povratnika srpske nacionalnosti su istakli da je u početku procesa eksproprijacije bilo i određenog protivljenja, budući da je stanovništvo vezano za poljoprivrednu djelatnost, a i starije generacije imaju negativna iskustva prijeratnog “oduzimanja” zemljišta za izgradnju Aerodroma Mostar i tvornice Hepok. Nakon što je proces počeo stanovništvo se uvjerilo u pravičnost i  zakonitost postupanja u ovim procesima, čime su i prestala daljnja protivljenja.

U postupku eksproprijacije do sada je na poddionici Mostar jug – Tunel Kvanj završeno 80 posto predmeta. U katastarskim općinama Ortiješ i Gnojnice Donje gdje je većina vlasnika srpske nacionalnosti, sporazumno je rješeno i isplaćeno preko 90% predmeta.

Svi učesnici sastanka predstavnika Srba povratnika, kao i mještana Ortiješ/Lakševine su jednoglasni u stavu da su otvoreni za nastavak saradnje kako tokom pripreme projekta tako tokom izgradnje.

 

Press JP Autoceste FBiH