U organizaciji Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i Instituta za saobraćaj i komunikacije d.o.o. Sarajevo održan je jučer seminar stručnog usavršavanja za instruktore vožnje i licencirane predavače i ispitivače u Sarajevu.

Jedan od predavača na seminaru bio je Adnana Alikadić, šef Službe za pravnu podršku realizaciji projekata u JP Autoceste FBiH.

Tema njegove prezentacije bila je „Aktuelno stanje sigurnosti saobraćaja u BIH sa osvrtom na učestale prekršaje u saobraćaju“.