Projektovanje

Usluge projektovanja koje se finansiraju iz vlastitih sredstava i međunarodnih kredita za 2022. godinu 

Na osnovu ranijih iskustava, realizacija planiranih aktivnosti zavisit će od uspješnosti provedenih tenderskih procedura, kao i od usvajanja prostornih planova Federacije BiH kao i prostornih planova kantona kroz koje saobraćajnice prolaze. 

R.br. Naziv investicije
Finansiranje vlastitim sredstvima
1. Izrada glavnog projekta autoceste na Koridoru Vc: dionica Putnikovo brdo –  Karuše  i Karuše – Medakovo L=8,5km, – nastavak aktivnosti
2. Izrada Idejnog  i glavnog projekta brze ceste  Mostar – Široki Brijeg – granica RH dionica II  Polog-granica RH  (L=40,5km). – nastavak aktivnosti
3. Revizija  glavnog projekta brze ceste  Mostar – Široki Brijeg – granica RH dionica II  Polog-granica RH  (L=40,5km).- nastavak aktivnosti
4. Izrada idejnog i glavnog projekta brze ceste Prača – Goražde.- nastavak aktivnosti
5. Izrada Glavnog projekta autoceste dionica Ozimica – Poprikuše
6. Revizija glavnog projekta autoceste dionica Ozimica – Poprikuše
7. Izrada (dopuna) Idejnog projekta i izrada Glavnog projekta autoceste  Orašje – Tuzla dionica Orašje – Brčko – Maoča
8. Revizija Glavnog projekta autoceste Orašje – Tuzla dionica Orašje – Brčko – Maoča
9. Izrada idejnog i  glavnog projekta dijela Jadransko – Jonski koridor dionica Stolac – Interregionalni čvor Počitelj
10. Revizija glavnog projekta dijela Jadransko – Jonski koridor dionica Stolac – Interregionalni čvor Počitelj
11. Dodatna Inžinjerskogeološka i geomehanička istraživanja i interpretacija rezultata i izrada geotehničkih projekata koji će se se koristiti na tekućim i budućim projektima na izgradnji
12. Ostali nepredviđeni projekti i studije koji se odnose na projekte pristupnih saobraćajnica, nepredviđeni projekti – klizišta, novi lokalni putevi, izmještanje instalacija i dr.
13. Izrada Idejnog projekta za sektor 1 dionice Vranduk – Ponirak i završnog dijela dionice Nemila – Vranduk
14. Izrada Idejnog i Glavnog projekta mosta sa geoistražnim radovima i revizijom na dionici Prača – Goražde
15. Analiza postojećeg idejnog projekta autoceste Tuzla – Žepče, optimizacija i stvaranje preduslova za izradu glavnog projekta
16. Izrada idejnog i glavnog projekta poboljšanog saobraćajnog pristupa Općine Jablanica autocesti na Koridoru Vc, u skladu sa Zaključkom Parlamenta FBiH
Finansiranje međunarodnim kreditima
17. Izrada Idejnog i Glavnog projekta za izgradnju dionice Mostar Sjever – Mostar Jug
18. Revizija glavnog projekta autoceste dionica Mostar Sjever – Mostar Jug
19. Izrada Idejnog i Glavnog projekta za pripremne radove i pripremu tenderske dokumentacijeza izgradnju  tunela Prenj
20. Izrada detaljnog Idejnog projekta sa elementima Glavnog projekta tunela Prenj
Finansiranje iz budžeta FBiH
21. Izrada Idejnog projekta brze ceste  Mostar Sjever – Široki Brijeg – granica RH dionica i Mostar Sjever – Polog (L=20,3km).
22. Izrada (dopuna) Idejnog projekta i izrada Glavnog projekta autoceste Orašje – Tuzla dionica Maoča – Tuzla
23. Revizija Glavnog projekta AC  Orašje – Tuzla,  dionica Maoča – Tuzla
24. Izrada idejnog projekta za dionicu brze ceste Bihać – Cazin – Velika Kladuša – granica RH
25. Izrada Glavnog projekta dijela brze ceste Bihać – Cazin – V.Kladuša – granica RH, dužine 10 km
26. Revizija Glavnog projekta dijela brze ceste Bihać – Cazin – V.Kladuša – granica RH, dužine 10 km
27. Izrada Glavnog projekta BC Nević Polje – Jajce, dionica Nević polje – Turbe
28. Revizija Glavnog projekta BC Nević Polje – Jajce, dionica Nević polje – Turbe