Rang-lista dobitnika stipendija za akademsku 2020./2021. godinu

U skladu sa odredbama Pravilnika o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar br. 01-383-10/13 od 01.02.2013. godine, Odluke o izmjeni i dopuni Pravilnika o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o Mostar br.01-3514-4/16 od 20.10.2016. godine te Odluke o stipendiranju broj 01-10560/20 od 27.10.2020.godine, putem javnog poziva je proveden postupak za dodjelu stipendija za akademsku 2020./2021. godinu redovnim i redovnim samofinansirajućim studentima Građevinskog fakulteta, Fakulteta  za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), Mašinskog fakulteta i Elektrotehničkog fakulteta dodiplomskog i postdiplomskog studija.

Komisija za provedbu postupka dodjele stipendija je pregledala ukupno 91 pristiglu prijavu  i napravila rang-listu kandidata uzimajući u obzir bodovanje kriterija utvrđenih Pravilnikom o dodjeli stipendija.

Odlukom je propisana visina mjesečne stipendije koju će JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar dodijeljivati za akademsku 2020/20201. godinu iznosi:

  • 100 KM za studente treće godine prvog ciklusa studija,
  • 300 KM za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija.

Konačnu listu studenata koji će dobivati stipendiju za akademsku 2020./2021. godinu od JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar možete pogledati OVDJE. 

O terminu potpisivanja ugovora stipendisti će biti naknadno obavješteni.

Press JP Autoceste FBiH