U sjedištu Federalne vlade u Sarajevu danas je održan sastanak premijera Federacije BiH Nermin Nikšić, zamjenika premijera FBiH Toni Kraljević i federalne ministrice prometa i komunikacija Andrijana Katić sa rukovodstvom Javnog preduzeća Autoceste FBiH predvođenim direktorom Denisom Lasićem.

Direktor Lasić je upoznao delegaciju Vlade Federacije BiH sa radovima koji se izvode na autocesti na Koridoru Vc, planiranim rokovima za dovršenje radova na ugovorenim dionicama, nedostajućim sredstvima na već ugovorenim dionicama, ali i dinamikom ugovaranja preostalih dionica.

Istaknuti su izazovi sa kojima se suočavaju Autoceste FBiH posebno u dijelu osiguranja vlastitih sredstava za predfinansiranje projekata u visini preko 300 miliona KM i utjecaj ove činjenice na raspoloživost budućih kreditnih aranžmana i servisiranja postojećih obaveza društva.

Uzimajući u obzir strateško opredjeljenje Vlade Federacije Bosne i Hercegovine koja izgradnju autoceste na Koridoru Vc određuje kao prioritetni cilj Vlade, premijer je izrazio nedvosmislenu podršku upravi JP Autoceste FBiH da nastave sa realizacijom započetih projekata.

Tom prilikom još jednom je istaknuta potreba da se u narednom periodu intenziviraju aktivnosti na ugovaranju projekata za izgradnju cjelokupne trase autoceste.